Dobrodošli na stranicu Hrvatskog saveza slijepih

Rad Saveza je sufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru Sporazuma o Razvojnoj suradnji u području Centara znanja za društveni razvoj u RH

 

Dragi naši, 

pratite nas danas 21.02.2018. u 20:15 sati u emisiji "Šesto čulo" koja se emitira na HRT 1.
U emisiji ćemo govoriti o primjeni Zakona o socijalnoj skrbi na slijepe osobe.
U emisiji će gostovati predsjednik Hrvatskog saveza slijepih Vojin Perić i izvršna direktorica Saveza Andreja Veljača.

*******************************************************************************************************************************************

IZMJENE ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Veseli nas obavijestiti da je s početkom godine na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi koji donosi male, ali pozitivne pomake u borbi za prava osoba s invaliditetom. Pročišćeni tekst zakona dostupan je na sljedećoj poveznici: https://zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi , a najvažnije promjene za naše članove odnose se na:

•Povećanje iznosa osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu

Prema članku 55. Zakona o socijalnoj skrbi osobna invalidnina za osobu koja nema prihod sada iznosi 300% osnovice, odnosno 1.500,00 kuna. Prema članku 59. Zakona o socijalnoj skrbi doplatak za pomoć i njegu u punom opsegu iznosi 120% osnovice, odnosno 600,00 kuna, dok u smanjenom opsegu iznosi 84% osnovice, odnosno 420,00 kuna.

Ove odredbe stupaju na snagu od 1. travanja 2018. godine, no svi zahtjevi podneseni prije navedenog datuma rješavati će se po odredbama novog Zakona.

•Prilikom priznavanja prava na osobnu invalidninu u prihode se ne uračunava plaća i autorski honorar

Prema članku 55. stavku 3. Zakona u prihod se ne uračunava plaća, autorski honorar, zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja koja je ostvarena na temelju ovoga Zakona, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža, novčana sredstva korisnika zajamčene minimalne naknade koji sudjeluje u radovima za opće dobro iz članka 39. stavka 3. ovoga zakona ostvarena po osnovi zaposlenja u javnom radu, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima, stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje i doplatak za djecu.

Sukladno izmjenama, pozivamo sve članove koji po odredbama novog Zakona zadovoljavaju uvjete, da podnesu zahtjev za ostvarivanjem prava na osobnu invalidninu.

***********************************************************************************************************************************************************

04.01.2018.

Povodom Svjetskog dana Brailleova pisma

Na svjetski dan Brailleova pisma (brajice) želimo se osvrnuti na život i postignuća Louisa Braillea, izumitelja zahvaljujući kojemu slijepe osobe diljem svijeta imaju svoje pismo.

Louise Braille rođen je 4. siječnja 1809. godine u mjestašcu Coupvray u Francuskoj. U dobi od samo tri godine zbog ozljede izgubio je vid, no to ga nije spriječilo da nastavi normalno živjeti te da nauči čitati i pisati. S deset godina polazi u Kraljevski institut za slijepu djecu u Parizu, prvu školu te vrste na svijetu, gdje će kasnije živjeti, studirati i podučavati.

U dobi od petnaest godina razvio je sistem čitanja i pisanja pomoću uzdignutih točaka. Tri godine kasnije primijenio je taj sistem i na glazbenu notaciju. Bio je marljiv, suosjećajan učitelj i odličan glazbenik koji je svoj život posvetio svojim učenicima, prijateljima i svojoj metodi pisma uzdignutim točkicama koja je danas poznata pod imenom Braillovo pismo.

Louis Braille umro je u četrdesettrećoj godini života smatrajući da je njegova misija završena, a zbog njegova djela danas ga nazivaju i "ocem" pismenosti slijepih osoba.

Njegovo pismo sastojalo se od skupina od šest točaka uzdignutih na papiru, po tri u dva okomita reda, tako da svakom slovu abecede odgovara određeni razmještaj tih reljefnih točaka.

Brailleovo pismo ili brajica i danas je nezamjenjivo u opismenjavanju slijepih osoba, a omogućuje slijepima ravnopravnost, školovanje, afirmaciju u društvu, pristup informacijama te uživanje u svim drugim segmentima života. U brojnim dokumentima, pravilima, konvencijama i zakonima ovo pismo je na državnoj i međunarodnoj razini prepoznato i priznato kao pismo putem kojeg slijepi imaju neotuđivo pravo na dobivanje informacija, stjecanje znanja, uživanje u umjetnosti i svim drugim segmentima života.

Nažalost, slijepe osobe u RH i danas doživljavaju diskriminaciju na brojnim područjima života. Jedno od temeljnih prava, pravo na obrazovanje, slijepim i slabovidnim učenicima otežano je zbog nesustavnog tiskanja brajevih knjiga putem različitih projekata, a tehnološki razvoj sve više stavlja pismo za slijepe na margine. Obzirom na navedeno, a osobito danas, važno je naglasiti da je brajica osnova pismenosti svake slijepe osobe. Pomagala, ni tehnološki razvoj ne mogu zamijeniti važnost brajice bez koje je slijepa osoba nepismena.

Imajući u vidu navedeno, Hrvatski savez slijepih je, kao krovna, nacionalna i visoko pozicionirana organizacija u Republici Hrvatskoj, s timom stručnjaka krenuo u izradu Zakona o brajici, koji će u prvoj polovici 2018. godine biti predstavljen u Saboru.

Smatramo da je ovaj zakon tek prvi korak u poboljšanju položaja i kvalitete obrazovanja i života slijepih osoba.

Važno je zapamtiti da je Louise Braille dao slijepim osobama pismo i mogućnost opismenjavanja, a na svima nama je da svojim zalaganjem i trudom doprinesemo boljem životu i integraciji slijepih osoba u društvo u kojemu živimo.

Izvršna direktorica: Andreja Veljača dipl.iur.

 

************************************************************************************************************************************************************

Poštovani Članovi/Udruge Članice,

obavještavamo Vas da je temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji između Hrvatskog saveza slijepih i Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza dogovorena komercijalna povlastica u iznosu od 50%  za slijepu osobu i videću pratnju u svim redovnim vlakovima unutarnjeg prometa.

Ugovor je potpisan na godinu dana s mogućnošću produženja istog, a operacionalizacija i podrška za ostvarenje dogovarat će se u suradnji s temeljnim udrugama Članicama.

Popust članovi mogu ostvariti izradom pametne kartice s profilom ''Hrvatski savez slijepih''. Pametna kartica vrijedi  5 godina i njezina izrada je besplatna, dok se svake godine po cijeni od 50,00 kn na putničkim blagajnama HŽPP-a plaća profil „Hrvatski savez slijepih" na temelju kojeg se ostvaruje popust od 50% za kupnju prijevoznih karata za slijepu osobu i videćeg pratitelja. Osnova za kupnju profila na pametnoj kartici je predočenje članske iskaznice Hrvatskog saveza slijepih odnosno temeljne udruge Članice.

Potrebna dokumentacija:
- Popunjeni Zahtjev za izradu pametne kartice
  Zahtjev se može preuzeti na mrežnim stranicama HŽ Putničkog prijevoza
  (http://www.hzpp.hr/pametne-kartice?m=8085&mp=346) ili na putničkim blagajnama (Zahtjev
  će biti dostupan od 1. studenog 2017. godine);
- 1 fotografija;
- Članska iskaznica Hrvatskog saveza slijepih;
- Osobna iskaznica ili drugi važeći osobni dokument

Popunjeni zahtjev i fotografija predaju se na blagajni uz predočenje članske iskaznice i osobnog dokumenta. U roku od 7 dana na istoj blagajni se preuzima pametna kartica.

Pametna kartica ispostavlja se na ime i prezime putnika na rok od pet godina, a profil ''Hrvatski savez slijepih'' vrijedi godinu dana od 1. studenog 2017. do 31. listopada 2018. Cijena profila je 50,00 kn.

NAPOMENA:
Nova komercijalna povlastica u iznosu od 50%  za slijepu osobu i videću pratnju za neograničen broj putovanja u svim redovnim vlakovima unutarnjeg prometa ne isključuje mogućnost daljnjeg korištenja povlastica ostvarenih putem Putničkih objava.

Sva dodatna pitanja i nejasnoće vezane uz ostvarenje prava na komercijalnu povlasticu od 50 %  možete upitati na broj telefona: 01 4812 501 i e-mail: hrvatski@savez-slijepih.hr.

V.d. Izvršne direktorice:
Andreja Veljača, dipl. iur

***********************************************************************************************************************************************

BlindShell, jeftin i jednostavan pametni telefon za osobe s oštećenjem vida

Nitko više ne sumnja da su pametni telefoni dio svakodnevnog života u današnjem vremenu. Tehnologija nemilosrdno napreduje i često stječemo dojam da osobe s oštećenjem vida jednako gube kao što i dobivaju na području tehnologije ovako ubrzanim razvojem. Ovo posebno primjećuju osobe starije životne dobi kojima su i mobiteli koje danas smatramo „muzejskim" primjercima već bili „svemirska" tehnologija. S druge strane, svi bi nekako željeli biti dostupni i komunicirati sa svojim prijateljima, rođacima, poznanicima. Također se od mlađih čuje kako s mobitelom mogu ovo ili ono, posebno kada je u pitanju pomoć u kući pri obavljanju nekih svakodnevnih aktivnosti.

BlindShell mobilni telefon je posebno osmišljen telefon za osobe s oštećenjem vida. Iako koristi ekran na dodir kao i svi drugi pametni telefoni danas. Ekran na dodir se koristi isključivo kao sredstvo upravljanja funkcijama telefona ali ne korištenjem grafičkih oznaka i ikonica nego jednostavnim izbornicima s velikim, dobro čitljivim tekstom. Također, u telefonu je već ugrađena hrvatska govorna sinteza s glasom Lane.

Upravljanje se vrši pomoću samo 4 naredbe koje se izvode s četiri vrste dodira prstima. Dugi i kratki dodir jednim i dugi i kratki dodir s dva prsta.

Kada se telefon uključi prikazan je glavni izbornik s osnovnim funkcijama, poruke, pozivi, postavke, informacije, više aplikacija i slično. S  ove četiri osnovne komande moguće je koristiti kompletan telefon sa svim njegovim funkcijama i mogućnostima.

Druge mogućnosti ovog telefona niti malo ne zaostaju za mogućnostima drugih pametnih telefona. Na raspolaganju su mogućnosti elektroničke pošte, slušanja Internet i zemaljskog radija, slanje i primanje poruka, svirači glazbe i čitači zvučnih knjiga i slično.

Kako je ovaj telefon isključivo namijenjen osobama s oštećenjem vida tu su i aplikacije pomagala za slijepe i slabovidne, prepoznavači boja, teksta i novčanica, senzor osvjetljenja i povećalo. Za slabovidne tu je i mogućnost prilagodbe prikaza teksta na ekranu s raznim kombinacijama boja podloge i teksta.

Što se unosa teksta za poruke, imenik ili bilo što drugo tiče, BlindShell koristi koncept tipkovnice koja je poznata korisnicima starijih telefona. Slova abecede su raspoređena po brojevima telefonske tipkovnice.

Kolikogod se tehnologija ekrana na dodir činila nepristupačno, slobodno možemo reći da je kod BlindShell telefona funkcionalnost svedena na razumljivu i prihvatljivu razinu te da će pomoći ljudima koji zaziru od ove tehnologije da je se ne boje i počnu je koristiti. U tu smo svrhu osigurali  upute za korištenje na hrvatskom jeziku.

Ovaj telefon će biti dostupan u ekonomatu Hrvatskog saveza slijepih po cijeni koju možete saznati na upit u ekonomatu na broj 01 4812 503 ili na email mladen.menicanin@savez-slijepih.hr.

Za tehnička pitanja i pomoć pri korištenju obratite se na 01 4811 233 Tomislavu Juzbašiću. Tu je i adresa elektroničke pošte tomislav.juzbasic@savez-slijepih.hr

Tomislav Juzbašić

********************************************************************************************************************************************************

Pobjednici EBU Onkyo svjetskog natjecanja eseja o Brailleovom pismu 2017.

I drugu uzastopnu godinu s velikim ponosom i veseljem prenosimo vijest EBU o uspjehu Ivane Vinko na natjecanju eseja o Brailleovom pismu. Njezin esej, „Brajica - najbolji prijatelj", možete pročitati na sljedećoj poveznici: http://www.savez-slijepih.hr/hr/kategorija/esej-ivane-vinko-brajica-najbolji-prijatelj-1611/

Čestitamo Ivani Vinko na ponovnom uspjehu i najboljem predstavljanju Hrvatske u ovom važnom svjetskom natjecanju, a ostale pozivamo da se pridruže prijavom svojih radova na sljedeće izdanje natjecanja, koje će biti objavljeno u proljeće 2018. godine.

Prevedena objava Europske unije slijepih:
EBU s ponosom i zadovoljstvom predstavlja pobjednike EBU Onkyo svjetskog natjecanja eseja o Brailleovom pismu 2017. Natjecanje je svjetska inicijativa koju organiziraju i sponzoriraju dvije japanske organizacije koje aktivno promoviraju Brailleovo pismo -  Onkyo korporacija i The Braille Mainichi. Europski dio natjecanja provodi Europska Unija slijepih, nudeći sudionicima priliku da izraze važnost brajice u vlastitom životu te potičući njenu kontinuiranu upotrebu.

Ove godine zaprimljeno je 55 radova iz 19 zemalja te je s obzirom na visoku kvalitetu pristiglih radova bilo vrlo teško izabrati pobjednike.
Ovogodišnji pobjednici su sljedeći:
1. Nagrada - Marina VALENTI (Italija): Braille ... osnovni alat za slijepe osobe
2. Nagrada za izvrsne radove - Kategorija juniora: Oleg Suvorin (Rusija): Pismo Louis Braille-u; Kategorija seniora: Boldizsar Szentgali-Toth (Mađarska): Bok Reni
3. Nagrada za vrlo dobre radove - Kategorija juniora: Zuzana Fährerová (Slovačka): Točke kao najbolji dar?; James Scholes (Velika Britanija): Ruralne točke; Kategorija seniora:  Francisco Javier García Pajares (Španjolska): Broj stvari koje stanu u šest točaka je nevjerojatan!; William Lyons (Švedska): Puzač
4. Pohvaljeni radovi - Ivana Vinko (Hrvatska): Brajica - najbolji prijatelj; Milan Linhart (Češka): Kraj dobrih starih vremena ili Samo pogledaj i vidi

Eseji ovogodišnjih pobjednika dostupni su na engleskom jeziku na sljedećoj poveznici: http://www.euroblind.org/projects-and-activities/activities/nr/210

***********************************************************************************************************************************************

Novi reproduktor i snimač Evo E10

Poštovani članovi, kao što smo najavili, novi Daisy digitalni snimač i reproduktor Evo E10 od 21.08.2017. dostupan je u ponudi ekonomata. Riječ je o novom proizvodu na tržištu koji se karakteristikama i dizajnom ponešto razlikuje od Plextalk PTP1 uređaja.

Za razliku od PTP1, koji koristi samo SD karticu, uređaj Evo E10 ima i vlastitu ugrađenu unutrašnju memoriju od 8 GB. Prednost Evo E10 u odnosu na Plextalk PTP1 jest i što se po prvi puta za ovakve potrebe koristi kvalitetan glas na hrvatskom jeziku za izgovor svih naredbi uređaja, ali i za čitanje digitalnih formata teksta kao što su dokumenti u doc, docx, pdf, html i drugih formata. Glas koji se koristi je Lana te, iako ima neke nedostatke, nadmašuje trenutno dostupne inačice i s vremenom će se poboljšati.

Ugrađeni FM radio prijamnik je također nešto što će razveseliti mnoge, jer je radio bitan dio svakodnevice mnogima od nas. Vjerujemo da će i bolji zvučnik, uz dvije navedene značajke, biti dovoljan razlog za nabavku ovog uređaja.

Neke od dodatnih funkcija koje uređaj ima, a mogle bi Vam biti zanimljive su: kalendar, sat, alarm, štoperica - tajmer, podsjetnik, kompas i kalkulator.

Svi kupci Evo E10 uređaja na poklon dobivaju SD karticu od 8 GB.

Uz reproduktor dolaze upute na hrvatskom jeziku, a za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju na broju telefona ekonomata 01/ 4812 503 i e-mail adresi: tomislav.juzbasic@savez-slijepih.hr

Fotografije

  • Sa uvodne konferencije projekta "Za bolje sutra" 29.1.2015.
  • Predstavnici Saveza kod Ministrice Opačić
  • Predstavnici Saveza i Ministrica Opacic - izjava za medije
  • Predsjednik Josipović primio predstavnike udruga
  • Mesić otvaranje Fotospektive
  • Pressica povodom Dana otvorenih vrata
  • Skupština Hrvatskog saveza slijepih
  • Članovi Skupštine
  • Gosti na Skupštini: Iva Prpić i Branka Meić
  • Nagrada za životno djelo - Ivica Robić
for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site