Dobrodošli na stranicu Hrvatskog saveza slijepih

Rad Saveza je sufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru Sporazuma o Razvojnoj suradnji u području Centara znanja za društveni razvoj u RH

               Upravni odbor „Hrvatske zaklade za školovanje slijepih Marko Brkić" raspisuje

                                                                 NATJEČAJ

za dodjelu potpora slijepim učenicima i studentima za školsku odnosno akademsku godinu 2017./ 2018. 

Potpora se dodjeljuje za period listopad 2017. – lipanj 2018. godine, i to kao:
- financijska pomoć na određeno vrijeme (stipendije za tekuću školsku odnosno akademsku
  godinu),
- jednokratna financijska pomoć. 

Natjecati se mogu samo slijepi učenici srednjih škola i studenti ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- ako su državljani Republike Hrvatske,
- ako njihovi roditelji ili skrbnici nemaju dovoljno sredstava da im osiguraju uzdržavanje, njegu,  
  školovanje ili zdravstvenu zaštitu,
- ako su redovno upisali novu školsku odnosno akademsku godinu.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

1. Molbu/ motivacijsko pismo sa svim relevantnim podacima o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, adresa prebivališta i/ ili boravišta, kontakt, OIB, IBAN žiro- računa i banku, vrsta potpore koja se traži) u kojem će prijavitelji na Natječaj obrazložiti zašto su upravo oni pravi kandidati kojima bi stipendija trebala biti dodijeljena te što bi im ta financijska potpora značila u njihovom obrazovanju. Potrebno je navesti u kojim su aktivnostima Zaklade pristupnici Natječaja sudjelovali u protekloj školskoj odnosno akademskoj godini, a svakako su dobrodošle i nove ideje i inicijative; 

2. Životopis podnositelja zahtjeva (naglasak na uvjete života i dosadašnjeg obrazovanja);

3. Dokaz o invaliditetu (rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja ili rješenje o pravu na
    Doplatak za pomoć i njegu odnosno Osobnu invalidninu);

4. Dokaz o državljanstvu (Domovnica);

5. Dokaz o uspjehu tijekom prethodnog školovanja (prijepis ocjena), te potvrda o upisu u prvu (za
    brucoše) ili sljedeću školsku odnosno akademsku godinu;

6. Ostale relevantne podatke o uvjetima života korisnika kao i o materijalnom stanju obitelji
    (potvrda nadležne institucije o prihodima članova kućanstva u proteklih šest mjeseci);

7. Podatak da li korisnik prima stalnu ili povremenu pomoć iz drugih izvora i koju (Potvrda
    davatelja potpore ili Izjava korisnika);

Prijavi se mogu priložiti i potvrde o posebnom talentu ili sudjelovanju na natjecanjima u znanju, te ostalim uspjesima pojedinog kandidata.

Potvrda o materijalnom stanju (točka 6.) treba biti u izvorniku, a ostala dokumentacija može biti u izvorniku ili preslikama izvornika.

Kandidati koji svoje zamolbe ne šalju prvi puta jer su već bili stipendisti Zaklade, nisu u obvezi dostaviti dokumentaciju pod točkama 3. i 4. (dokaz o invaliditetu i dokaz o državljanstvu).

Prijave na natječaj dostavljaju se osobnom predajom ili poštom na adresu:
„Hrvatska zaklada za školovanje slijepih Marko Brkić"
Draškovićeva 80/1
10 000 Zagreb
s naznakom „NATJEČAJ ZA POTPORU 2017./ 2018.“

Prijave na natječaj primaju se zaključno do ponedjeljka 27. studenog 2017. godine. Osobna predaja prijave vrijedi navedenog dana do 16:00 sati, a prijave s poštanskim žigom nakon  navedenog datuma smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Rezultati natječaja koje će donijeti Upravni odbor Zaklade objavit će se na web stranici Zaklade www.zaklada-markobrkic.hr i u glasilu Hrvatskog saveza slijepih HSS info, a svaki podnositelj prijave na Natječaj bit će obaviješten i osobno.

Upraviteljica Zaklade
Andreja Veljača, dipl. iur

U Zagrebu, 12.10.2017. 

*********************************************************************************************************************************************************

Poštovani Članovi/Udruge Članice,

obavještavamo Vas da je temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji između Hrvatskog saveza slijepih i Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza dogovorena komercijalna povlastica u iznosu od 50%  za slijepu osobu i videću pratnju u svim redovnim vlakovima unutarnjeg prometa.

Ugovor je potpisan na godinu dana s mogućnošću produženja istog, a operacionalizacija i podrška za ostvarenje dogovarat će se u suradnji s temeljnim udrugama Članicama.

Popust članovi mogu ostvariti izradom pametne kartice s profilom ''Hrvatski savez slijepih''. Pametna kartica vrijedi  5 godina i njezina izrada je besplatna, dok se svake godine po cijeni od 50,00 kn na putničkim blagajnama HŽPP-a plaća profil „Hrvatski savez slijepih" na temelju kojeg se ostvaruje popust od 50% za kupnju prijevoznih karata za slijepu osobu i videćeg pratitelja. Osnova za kupnju profila na pametnoj kartici je predočenje članske iskaznice Hrvatskog saveza slijepih odnosno temeljne udruge Članice.

Potrebna dokumentacija:
- Popunjeni Zahtjev za izradu pametne kartice
  Zahtjev se može preuzeti na mrežnim stranicama HŽ Putničkog prijevoza
  (http://www.hzpp.hr/pametne-kartice?m=8085&mp=346) ili na putničkim blagajnama (Zahtjev
  će biti dostupan od 1. studenog 2017. godine);
- 1 fotografija;
- Članska iskaznica Hrvatskog saveza slijepih;
- Osobna iskaznica ili drugi važeći osobni dokument

Popunjeni zahtjev i fotografija predaju se na blagajni uz predočenje članske iskaznice i osobnog dokumenta. U roku od 7 dana na istoj blagajni se preuzima pametna kartica.

Pametna kartica ispostavlja se na ime i prezime putnika na rok od pet godina, a profil ''Hrvatski savez slijepih'' vrijedi godinu dana od 1. studenog 2017. do 31. listopada 2018. Cijena profila je 50,00 kn.

NAPOMENA:
Nova komercijalna povlastica u iznosu od 50%  za slijepu osobu i videću pratnju za neograničen broj putovanja u svim redovnim vlakovima unutarnjeg prometa ne isključuje mogućnost daljnjeg korištenja povlastica ostvarenih putem Putničkih objava.

Sva dodatna pitanja i nejasnoće vezane uz ostvarenje prava na komercijalnu povlasticu od 50 %  možete upitati na broj telefona: 01 4812 501 i e-mail: hrvatski@savez-slijepih.hr.

V.d. Izvršne direktorice:
Andreja Veljača, dipl. iur

***********************************************************************************************************************************************

BlindShell, jeftin i jednostavan pametni telefon za osobe s oštećenjem vida

Nitko više ne sumnja da su pametni telefoni dio svakodnevnog života u današnjem vremenu. Tehnologija nemilosrdno napreduje i često stječemo dojam da osobe s oštećenjem vida jednako gube kao što i dobivaju na području tehnologije ovako ubrzanim razvojem. Ovo posebno primjećuju osobe starije životne dobi kojima su i mobiteli koje danas smatramo „muzejskim" primjercima već bili „svemirska" tehnologija. S druge strane, svi bi nekako željeli biti dostupni i komunicirati sa svojim prijateljima, rođacima, poznanicima. Također se od mlađih čuje kako s mobitelom mogu ovo ili ono, posebno kada je u pitanju pomoć u kući pri obavljanju nekih svakodnevnih aktivnosti.

BlindShell mobilni telefon je posebno osmišljen telefon za osobe s oštećenjem vida. Iako koristi ekran na dodir kao i svi drugi pametni telefoni danas. Ekran na dodir se koristi isključivo kao sredstvo upravljanja funkcijama telefona ali ne korištenjem grafičkih oznaka i ikonica nego jednostavnim izbornicima s velikim, dobro čitljivim tekstom. Također, u telefonu je već ugrađena hrvatska govorna sinteza s glasom Lane.

Upravljanje se vrši pomoću samo 4 naredbe koje se izvode s četiri vrste dodira prstima. Dugi i kratki dodir jednim i dugi i kratki dodir s dva prsta.

Kada se telefon uključi prikazan je glavni izbornik s osnovnim funkcijama, poruke, pozivi, postavke, informacije, više aplikacija i slično. S  ove četiri osnovne komande moguće je koristiti kompletan telefon sa svim njegovim funkcijama i mogućnostima.

Druge mogućnosti ovog telefona niti malo ne zaostaju za mogućnostima drugih pametnih telefona. Na raspolaganju su mogućnosti elektroničke pošte, slušanja Internet i zemaljskog radija, slanje i primanje poruka, svirači glazbe i čitači zvučnih knjiga i slično.

Kako je ovaj telefon isključivo namijenjen osobama s oštećenjem vida tu su i aplikacije pomagala za slijepe i slabovidne, prepoznavači boja, teksta i novčanica, senzor osvjetljenja i povećalo. Za slabovidne tu je i mogućnost prilagodbe prikaza teksta na ekranu s raznim kombinacijama boja podloge i teksta.

Što se unosa teksta za poruke, imenik ili bilo što drugo tiče, BlindShell koristi koncept tipkovnice koja je poznata korisnicima starijih telefona. Slova abecede su raspoređena po brojevima telefonske tipkovnice.

Kolikogod se tehnologija ekrana na dodir činila nepristupačno, slobodno možemo reći da je kod BlindShell telefona funkcionalnost svedena na razumljivu i prihvatljivu razinu te da će pomoći ljudima koji zaziru od ove tehnologije da je se ne boje i počnu je koristiti. U tu smo svrhu osigurali  upute za korištenje na hrvatskom jeziku.

Ovaj telefon će biti dostupan u ekonomatu Hrvatskog saveza slijepih po cijeni koju možete saznati na upit u ekonomatu na broj 01 4812 503 ili na email mladen.menicanin@savez-slijepih.hr.

Za tehnička pitanja i pomoć pri korištenju obratite se na 01 4811 233 Tomislavu Juzbašiću. Tu je i adresa elektroničke pošte tomislav.juzbasic@savez-slijepih.hr

Tomislav Juzbašić

*********************************************************************************************************************************************************

Obilježavanje Dana bijelog štapa

Hrvatski savez slijepih u partnerstvu s temeljnim udrugama članicama održao je 16. listopada javnu tribinu u Tiflološkom muzeju povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa.

Na javnoj tribini se kroz tri panela govorilo o temama od osobitog značaja za slijepe. Prvi panel dotaknuo je pitanje inkluzivnog doplatka, zbog činjenice da su iznosi naknada za osobe s oštećenjem vida u RH među najnižima u Europi te je iznos maksimalne novčane naknade od 500 kn koju ostvaruju slijepe osobe nedostatan za podmirivanje njihovih potreba. Još uvijek ne postoji dugo najavljivani i iščekivani inkluzivni dodatak, koji bi za slijepe osobe značio izjednačavanje mogućnosti i priliku za njihovo uključivanje u zajednicu.

Na drugom panelu govorilo se o značaju Udruga slijepih, kao sustavu u RH koji skrbi o pravima i potrebama slijepih te stoga o nužnosti uspostave sustavnog financiranja, kako bi se unaprijedio status i mogućnosti svih slijepih osoba u RH. Unutar trećeg panela, razgovaralo se o pravu na obrazovanje, zbog zabrinjavajućeg trenda zanemarivanja važnosti, pa čak i omalovažavanja Brailleovog pisma, kao  osnove pismenosti slijepih osoba. Govorilo se također o mnogobrojnim preprekama na koje slijepe osobe nailaze pri ostvarivanju prava na obrazovanje, kao što su školovanje za zastarjela zanimanja koja su nekonkurentna na tržištu rada i teškoće u ostvarivanju prava na pristupačnost udžbenika na Brailleovom pismu i uvećanom tisku.

Zahvaljujemo svim članovima i predstavnicima udruga slijepih, predstavnicima drugih organizacija, vladinih tijela i Ministarstava, te Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom gđi. Anki Slonjšak na dolasku i podršci u nastojanjima da slijepe osobe budu ravnopravan dio zajednice u kojoj žive.

********************************************************************************************************************************************************

Pobjednici EBU Onkyo svjetskog natjecanja eseja o Brailleovom pismu 2017.

I drugu uzastopnu godinu s velikim ponosom i veseljem prenosimo vijest EBU o uspjehu Ivane Vinko na natjecanju eseja o Brailleovom pismu. Njezin esej, „Brajica - najbolji prijatelj", možete pročitati na sljedećoj poveznici: http://www.savez-slijepih.hr/hr/kategorija/esej-ivane-vinko-brajica-najbolji-prijatelj-1611/

Čestitamo Ivani Vinko na ponovnom uspjehu i najboljem predstavljanju Hrvatske u ovom važnom svjetskom natjecanju, a ostale pozivamo da se pridruže prijavom svojih radova na sljedeće izdanje natjecanja, koje će biti objavljeno u proljeće 2018. godine.

Prevedena objava Europske unije slijepih:
EBU s ponosom i zadovoljstvom predstavlja pobjednike EBU Onkyo svjetskog natjecanja eseja o Brailleovom pismu 2017. Natjecanje je svjetska inicijativa koju organiziraju i sponzoriraju dvije japanske organizacije koje aktivno promoviraju Brailleovo pismo -  Onkyo korporacija i The Braille Mainichi. Europski dio natjecanja provodi Europska Unija slijepih, nudeći sudionicima priliku da izraze važnost brajice u vlastitom životu te potičući njenu kontinuiranu upotrebu.

Ove godine zaprimljeno je 55 radova iz 19 zemalja te je s obzirom na visoku kvalitetu pristiglih radova bilo vrlo teško izabrati pobjednike.
Ovogodišnji pobjednici su sljedeći:
1. Nagrada - Marina VALENTI (Italija): Braille ... osnovni alat za slijepe osobe
2. Nagrada za izvrsne radove - Kategorija juniora: Oleg Suvorin (Rusija): Pismo Louis Braille-u; Kategorija seniora: Boldizsar Szentgali-Toth (Mađarska): Bok Reni
3. Nagrada za vrlo dobre radove - Kategorija juniora: Zuzana Fährerová (Slovačka): Točke kao najbolji dar?; James Scholes (Velika Britanija): Ruralne točke; Kategorija seniora:  Francisco Javier García Pajares (Španjolska): Broj stvari koje stanu u šest točaka je nevjerojatan!; William Lyons (Švedska): Puzač
4. Pohvaljeni radovi - Ivana Vinko (Hrvatska): Brajica - najbolji prijatelj; Milan Linhart (Češka): Kraj dobrih starih vremena ili Samo pogledaj i vidi

Eseji ovogodišnjih pobjednika dostupni su na engleskom jeziku na sljedećoj poveznici: http://www.euroblind.org/projects-and-activities/activities/nr/210

***********************************************************************************************************************************************

Novi reproduktor i snimač Evo E10

Poštovani članovi, kao što smo najavili, novi Daisy digitalni snimač i reproduktor Evo E10 od 21.08.2017. dostupan je u ponudi ekonomata. Riječ je o novom proizvodu na tržištu koji se karakteristikama i dizajnom ponešto razlikuje od Plextalk PTP1 uređaja.

Za razliku od PTP1, koji koristi samo SD karticu, uređaj Evo E10 ima i vlastitu ugrađenu unutrašnju memoriju od 8 GB. Prednost Evo E10 u odnosu na Plextalk PTP1 jest i što se po prvi puta za ovakve potrebe koristi kvalitetan glas na hrvatskom jeziku za izgovor svih naredbi uređaja, ali i za čitanje digitalnih formata teksta kao što su dokumenti u doc, docx, pdf, html i drugih formata. Glas koji se koristi je Lana te, iako ima neke nedostatke, nadmašuje trenutno dostupne inačice i s vremenom će se poboljšati.

Ugrađeni FM radio prijamnik je također nešto što će razveseliti mnoge, jer je radio bitan dio svakodnevice mnogima od nas. Vjerujemo da će i bolji zvučnik, uz dvije navedene značajke, biti dovoljan razlog za nabavku ovog uređaja.

Neke od dodatnih funkcija koje uređaj ima, a mogle bi Vam biti zanimljive su: kalendar, sat, alarm, štoperica - tajmer, podsjetnik, kompas i kalkulator.

Svi kupci Evo E10 uređaja na poklon dobivaju SD karticu od 8 GB.

Uz reproduktor dolaze upute na hrvatskom jeziku, a za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju na broju telefona ekonomata 01/ 4812 503 i e-mail adresi: tomislav.juzbasic@savez-slijepih.hr

Fotografije

  • Sa uvodne konferencije projekta "Za bolje sutra" 29.1.2015.
  • Predstavnici Saveza kod Ministrice Opačić
  • Predstavnici Saveza i Ministrica Opacic - izjava za medije
  • Predsjednik Josipović primio predstavnike udruga
  • Mesić otvaranje Fotospektive
  • Pressica povodom Dana otvorenih vrata
  • Skupština Hrvatskog saveza slijepih
  • Članovi Skupštine
  • Gosti na Skupštini: Iva Prpić i Branka Meić
  • Nagrada za životno djelo - Ivica Robić
for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site