Kako računala pomažu slijepima da se lakše integriraju u društvo

Računalo kao novo sredstvo integracije slijepih osoba

U posljednje vrijeme sve više ljudi koristi prednosti modernih tehnologija. Tako sve više ljudi rabi mobilne telefone, digitalne fotoaparate, digitalne dnevnike i računala. Slijepe osobe nisu iznimka. Čak štoviše, ovaj trend je kod slijepih još i uočljiviji. Tri su osnovna razloga za to:

1. Računala su dovoljno napredovala u zadnjih par godina, te su sada sposobna sintetizirati govor bez dodatne specijalne opreme.

2. Računalna oprema je pojeftinila, te je zbog toga lakše dostupna širem sloju stanovništva.

3., i najvažnije: Računala slijepoj osobi omogućavaju lakšu integraciju u društvo.

Stanje u svijetu i u Hrvatskoj:

U Hrvatskoj ima sve manje raspoloživih radnih mjesta. To pogotovo vrijedi za radna mjesta koja su prilagođena za slijepe. Novije tehnologije izbacuju tradicionalna radna mjesta za slijepe, kao što su telefonist, kartonažer, itd. S druge strane postoji kronični manjak programera, sistem-inženjera, i drugih kadrova koji kao sredstvo za rad koriste računalo. Slijepe osobe u svijetu sve više se kvalificiraju za baš takva zanimanja. Tako je u Velikoj Britaniji najvažniji predmet u školi za slijepe baš informatika, a preko 50% radne populacije slijepih rabi računala. U Hrvatskoj ima ukupno 5500 slijepih osoba, od kojih samo 50-tak aktivno rabi računala. U tome im pomažu računalni programi koji proizvode govor. Slijepe osobe koje uspiju nabaviti takve programe, i dodatnu opremu koja im je potrebna za uspješan rad, počinju sve više koristiti prednosti novih tehnologija. Uporaba baš tih tehnologija slijepima omogućuje da dio svog vidnog hendikepa nadiđu. Na primjer: računalo im omogućuje da pišu nešto na običnom tisku, ali da to mogu i pregledati, ispraviti, i otisnuti pravilno (na pisaćoj mašini nisu imali nikakvu kontrolu nad napisanim tekstom). Slijepi su do sad rabili uglavnom Brailleovo pismo, no njega ne znaju čitati ljudi koji vide. Računalo slijepima omogućuje komunikaciju sa videćim ljudima preko e-maila, a ta komunikacija je ravnopravna! Inače, slijepi uče jako mnogo stvari na pamet, kao što su telefonski brojevi, adrese, sastanci, itd. Računalo im omogućuje da koriste adresare, podsjetnike, i slična pomagala, i da im tako olakšavaju život. Glazbenici mogu rabiti iste alate kao i videći muzičari na računalu, itd. Ukratko, računalo slijepima definitivno omogućuje veću ravnopravnost i u komunikaciji i u mogućnosti zaposlenja. U svijetu stručnjaci tvrde da je budućnost slijepih upravo intenzivna uporaba računala. Kako slijepa osoba rabi računalo: Postoje dva osnovna pristupa: 1) Sve što se pojavi na ekranu, pojavi se i na "ekranu za slijepe" , tzv. Brailleovom retku. Radi se o jednom retku slova na Brajici, kojeg slijepi mogu čitati (opipati). Problem je da ova naprava košta oko 40 000 Kn, no Brailleov redak je ipak najprikladnije posebno pomagalo za slijepe korisnike računala. 2) Sve što se događa na ekranu, biva izgovoreno (zvučno reproducirano). Znači, program im govori što je na ekranu. Programi koji služe za prilagodbu sadržaja na ekranu za zvučno ili brajevo prikazivanje zovu se čitači ekrana ili screen readeri. Jedan takav program stoji oko 7 000Kn. Ova dva pristupa se obično i kombiniraju, tako da korisnici Brailleovog retka ponekad slušaju sadržaj ekrana, a ponekad čitaju putem retka. Slijepi studenti i učenici, korisnici računala: Poznato je da su vjesnici razvitka upravo mladi ljudi. Tako su u Hrvatskoj upravo slijepi učenici i studenti prvi počeli sa uporabom računala. Prvenstveno zato što im računalo putem dodatne naprave scannera omogućuje čitanje obavezne nastavne literature. Tu je dakako i pisanje seminara i ostalih pismenih radova, koji se mogu naknadno ispraviti, nadopuniti i doraditi. Nadalje, većina studenata rabi računalo i da bi komunicirali s drugim korisnicima putem E-maila, ili SMS-poruka koje mogu čitati putem računala. Na internetu tako postoji i mala zajednica slijepih internet korisnika koji međusobno izmjenjuju savjete, dogovaraju izlaske, razmjenjuju literaturu, ili se jednostavno šale. Postoje i računalne igre za slijepe tekstualne avanture, mozgalice, šah, virtualni svjetovi, akcijske zvučne igre, i mnoge druge. Nadamo se da će ovaj razvoj tehnologije i dalje ići u korist slijepih osoba, te da će biti sve više slijepih koji će koristiti prednosti računala. Te prednosti će im pomoći da se lakše integriraju u društvo, te da ne budu izolirani nego ravnopravni akteri društvenih zbivanja. Mogla bi se otvoriti i nova radna mjesta za slijepe na informativnim telefonima, internet marketingu, zatim programerska radna mjesta, u uredništvima časopisa i još mnoga druga. (Napomena: Podaci navedeni u gornjem tekstu bazirani su na izravnom iskustvu, kontaktu s korisnicima (kroz tečajeve, radionice, i svakodnevne savjetodavne usluge Hrvatskog saveza slijepih), kao i na podacima dobivenim kroz anketu Hrvatskog odbora za brajicu (Siječanj 2001.). Podaci o stanju u inozemstvu bazirani su na procjenama Royal National Institute for the Blind, Velika Britanija, u okviru projekta Tiresias)

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site