POVIJEST BRIGE O SLIJEPIM OSOBAMA U HRVATSKOJ I OSNIVANJE HRVATSKOG SAVEZA SLIJEPIH

Godine 1893. Vinko Bek u Zagrebu osniva humanitarno-karitativno "Društvo sv. Vida za podupiranje slijepaca". Tako počinje organizirana skrb za slijepe.
Isti dobrotvor otvara 1895. prvi "Zavod za odgoj slijepe djece" u jugoistočnoj Europi.
Tim počinju organizirani odgoj i obrazovanje slijepih.
Dvadesetih godina prošlog stoljeća u Popovači djeluje "Udruženje samostalnih i izobraženih slijepaca". Utemeljio ga je i njime rukovodio Branko Filip pl. Štriga, prvi slijepi učitelj u Hrvatskoj.
U "Zavodu za odgoj slijepe djece" od 1931. do 1944. ravnatelj je Josip Očko. U tom razdoblju postižu se vrhunski obrazovni rezultati. Tu je stasala većina slijepih koji će nakon Drugog svjetskog rata osnovati Hrvatski savez slijepih. Među njima su bili prof. Stanislav Šarić te dr. Franjo Tonković.
16. lipnja 1946. godine osnovano je Udruženje slijepih Hrvatske, u daljnjem tekstu (Hrvatski savez slijepih, HSS ili Savez).
Tog dana okupilo se u Državnom domu slijepih na Radničkoj cesti u Zagrebu nekoliko desetaka slijepih ljudi iz raznih krajeva Hrvatske i utemeljilo svoju organizaciju.
Ako bi trebalo odgovoriti na pitanje što je slijepe Hrvatske pokrenulo na taj čin, odgovor bi trebao glasiti: bila je to njihova neodoljiva želja da se sami uključe u izgradnju svoje vlastite budućnosti.
Glavni kreatori projekta bili su Stanislav Šarić i Franjo Tonković. Oni su sa svojim suradnicima pomogli osnivanju Saveza slijepih Slovenije i Bosne i Hercegovine.
Sudjelovali su i u osnivanju Saveza slijepih bivše Jugoslavije.
Odmah po osnutku Saveza pristupilo se rješavanju najvažnijih zadataka. Istaknimo one najvažnije:
- učlanjivanje slijepih u Savez,
- utemeljivanje osnovnih organizacija,
- otvaranje privrednih poduzeća u kojima će se zapošljavati slijepi te
- osnivanje obrazovnih ustanova.
Utemeljenjem velikog broja osnovnih organizacija (u drugoj polovici pedesetih godina bilo ih je čak 56) učlanjivanje slijepih u Savez odvija se prilično dobro. Godine 1952. u Savez je uključena 4071 osoba.
U tom velikom poslu osobito se isticao kao organizator mr. Milan Berkeš, dugogodišnji rukovoditelj Saveza.
Važnu ulogu odigrali su oftalmolozi. Kao veliki stručnjaci i humanisti našu zahvalnost naročito zaslužuju: prof. dr. Nikola Laktić, prof. dr. Zvonimir Pavišić i prof. dr. Dragan Trajer.

 

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site