PROJEKT IPSIS - do sada postignuto

Danko Butorac, prof, Hrvatski savez slijepih
Draškovićeva 80, 10000 Zagreb
e-mail: danko@ipsis.hr

UVOD

IPSIS ili "Internet pomoć slijepom internet surferu" je informatički projekt razvoja tehnologije u korist slijepih osoba. Projekt IPSIS pokrenut je u Hrvatskom savezu slijepih početkom 2001. godine na inicijativu slijepih studenata. Sastoji se od razvoja Linux distribucije za slijepe kao korisničke strane, te web portala i zbirke digitalnih tekstova za slijepe kao informacijskih usluga koje se korisnicima pružaju. Premda tehnički neovisna, ova tri podprojekta su koordinirana i na taj su način se "u hodu" izbjegavale mnogobrojne poteškoće.

Koordinator razvoja bio je Hrvatski savez slijepih, no u razvoj su bili uključeni mnogobrojni pojedinci iz raznih institucija. Većinu razvoja softvera obavljali su novaci na civilnom odsluženju vojnog roka u Hrvatskom savezu slijepih. Od početka do danas na projektu je sudjelovalo desetak IT-profesionalaca koji su na taj način regulirali svoju vojnu obvezu. Nezaobilazan doprinos razvoju obavljali su vanjski suradnici (tri stalna, i preko deset povremenih), te slijepe osobe koje su testirale rezultate rada.

IPSIS je projekt za slijepe u kojem su slijepi sami definirali svoje potrebe. Stoga je testiranje novonastalog softvera, i web aplikacija bila svakodnevna zadaća trojice slijepih volontera, kao i još dvadeset slijepih koji su povremeno bivali uključeni u projekt.

Postoje mnogi motivi koji su potakli razvoj IPSIS projekta. Prvi i osnovni motiv je bio taj da je u vrijeme pokretanja projekta računalna tehnologija bila gotovo nedostupna većini slijepih osoba. Razlozi te nedostupnosti su bili prvenstveno:

- prevelika cijena softvera i hardvera
- nepostojanje kvalitetnih rješenja za slijepe na hrvatskom jeziku
- malen broj korisnika koji mogu pružiti podršku
- premalo sadržaja na internetu koji bi zadovoljavao potrebe slijepih
- premalo digitalne literature za slijepe.


PLODOVI PROJEKTA


GOVORNI LINUX ZA SLIJEPE

Govorni Linux za slijepe (GLS) je skup jednostavnih aplikacija, ograničene funkcionalnosti, napisanih u sklopu projekta. Smjer u kojem se išlo je izrada jednostavne i autonomne distribucije Linuxa, prilagođene za korištenje od strane slijepih osoba u Hrvatskoj.

Ciljana skupina slijepih u ovom projektu je skupina starijih i najmlađih slijepih koji još nisu ovladali ili neće ovladati engleskim jezikom dovoljno dobro kako bi koristili postojeće aplikacije i sustave. Distribucija i sve aplikacije moraju biti jednostavne za korištenje, postavljene i prilagođene, te bi trebale omogućiti korisnicima samostalno korištenje, tj. bez pomoći videće osobe.

Izgradnja takvog jednog sustava je složen projekt, međutim vođena idejom iskorištavanja i prilagođavanja postojećih open-source aplikacija, projekt je postao ostvariv i u hrvatskim uvjetima.

U tijeku projekta izgrađene su sljedeće aplikacije: editor/čitalica ASCII teksta, Speech API (programsko sučelje za izgradnju aplikacija u sklopu projekta), kalkulator, e-mail klijent, MP3 svirač, pretraživač datoteka i web pretraživač.

Govorni linux za slijepe danas je softverski proizvod koji se sastoji od jednog CD-ROM-a, koji pokreće Linux operacijski sustav. Nakon prepoznavanja potrebnog hardvera (zvučna kartica, modem…), sustav se oglasi razgovijetnim muškim glasom, i kaže "Izbornik aplikacija, pretraživač datoteka". Ta rečenica znači da je sustav uredno pokrenut, te da se korisniku nudi izbornik u kojem može pokrenuti neku od željenih aplikacija (bio to kalkulator, internet pretraživač, tekstualni editor ili pretraživač datoteka). Nadalje, sustav vodi korisnika kroz svoje izbornike i aplikacije, a u svakom trenutku je pritiskom na jednu tipku moguće dobiti pomoć od sustava ili zatražiti opis tipaka za pojedinu aplikaciju.

Uz GLS korisnici dobivaju i upute na audio kaseti, kao i disketu za pokretanje sustava na računalima gdje nije namješteno pokretanje sa CD-ROM-a. Govorni linux za slijepe se može besplatno nabaviti na sljedećoj Internet adresi: http://iso.linux.hr/gls/. Softverski paket GLS-a se također može naručiti u Hrvatskom savezu slijepih.


IPSIS WEB PORTAL ZA SLIJEPE

U najkraćim crtama, ovaj dio projekta svodio se na izradu web portala prilagođenog za slijepe korisnike. Tehnički gledano, radi se o bazi podataka na internetu koja se redovito ažurira i nadopunjuje, a sadržavala bi sljedeće:

- Novosti prenesene s drugih webova, optimirane za slijepe,
- Pretraživač / direktorij web sadržaja optimiran za slijepe,
- Arhivu digitalnih tekstova (knjiga, publikacija, udžbenika) i zvučnih zapisa (digitalne zvučne knjige i sl.) s mogućnošću pretraživanja,
- Forum preko kojih bi korisnici mogli komunicirati međusobno i s ostalim posjetiteljima portala,
- Linkove na odabrane web strane, web usluge, web servise i web aplikacije.
- Upite slijepih korisnika - od traženja neke informacije, do bilo koje vrste pomoći (u gradu, u kući ...) Cilj je da se posredstvom ovog dijela portala videći korisnici interneta povežu sa slijepim korisnicima portala.

IPSIS web portal postavljen je sredinom 2001. godine na adresi www.ipsis.hr. Na ovoj adresi se mogu naći i danas ažurne dnevne vijesti koje priređuje i besplatno ustupa tvrtka "Briefing", zatim forum, zanimljivosti i info, često postavljana pitanja, download sekcija, kao i informacije o projektu.


ZBIRKA DIGITALNIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Digitalna zbirka za slijepe se razvija u okviru više različitih projekata. Cilj je isti - pružiti slijepima pristup pisanoj građi. Slijepe osobe to mogu ostvariti kroz internet.
Trenutno postoje dvije adrese na kojima se nalazi zbirka:

http://www.ffzg.hr/infoz/dzs/
http://www.ipsis.hr/zbirka

Za potrebe pretraživanja i lakšeg snalaženja u digitalnim zbirkama za slijepe, kreirana je tražilica www.blindbooks.hr, uz pomoć koje je vrlo lako pronaći bilo koji digitalni tekst ili knjigu koja sadrži traženi pojam. Ova tražilica također pruža mogućnost da se zanemare svi nastavci hrvatskog jezika kako bi se traženi pojam uvijek mogao pronaći u bilo kojem od svojih pojavnih oblika. Na primjer ako želimo pronaći sve tekstove u kojima se pojavljuje riječ "konj", tražilica će automatski tražiti sve pojavne oblike te riječi, u množini i jednini (konju, konje, konja, konjima, konji…).
Digitalna zbirka se sporadično popunjava novim knjigama, i to pretežno književnim djelima. Kod izrade zbirki najveća zapreka su autorska prava jer je proces dobivanja dozvole objavljivanja nekog djela u digitalnoj zbirci za slijepe dugotrajan i mukotrpan. Stoga je ponekad lakše u zbirku dodati neki roman ili putopis nego udžbenik jer je za takva djela lakše dobiti pristanak nositelja autorskog prava.


KORISNOST I KORIŠTENJE PRODUKATA PROJEKTA

U projekt IPSIS utrošeno je više od 250.000 kn, te tri godine rada tima ljudi, ali mnogi će reći da plodovi projekta nisu vrijedni tog truda i novca. No, GLS je projekt koji je prezentiran na nekoliko međunarodnih konferencija o računalima, te je kao projekt dobio veliko zanimanje i pohvale međunarodnih stručnjaka. Projekt IPSIS je čak dobio i nominaciju za nagradu svjetskog samita za informatiku. Dakle, IPSIS je već sam po sebi dobar ambasador Hrvatske tehnologije i znanja.

I dalje, ono što je najvažnije - koriste li se plodovi ovog projekta ili ne. Pogledajmo što u stvari nude plodovi ovog projekta i koji je njihov značaj.

Govorni linux za slijepe (GLS) su isprobale mnoge slijepe osobe u Hrvatskoj, no rijetki ga i koriste u svakodnevnom radu. Razlog tome jest što GLS ne pruža pregršt mogućnosti kao što to na primjer pružaju MS Windowsi uz čitače ekrana. Tako da su mnogi koji su počeli sa GLS-om ubrzo prešli na Windowse uz čitač ekrana, jer on nudi više mogućnosti. No, GLS se pokazao iznimno korisnim za početnike. On je postao idealno sredstvo za učenje rada na tipkovnici i osnova baratanja računalom. Svakako je dobra strana GLS-a to što je besplatan, pa slijepe osobe koje nisu sigurne žele li rabiti računalo ili ne, mogu uz pomoć GLS-a to i otkriti. I to je moguće bez trošenja čitavog malog bogatstva na nabavu specijalnog softvera za slijepe.

Web portal za slijepe ne može se pohvaliti velikim brojem korisnika. Postoji više razloga za to. Prvi i osnovni je taj da čitači ekrana sasvim solidno rade i s drugim web portalima različitog sadržaja, tako da slijepi korisnici ne pregledavaju isključivo portale sa specijaliziranim sadržajem. Štoviše, slijepi surferi često imaju različite potrebe, pa prema tome je teško naći i dva slijepa surfera koja će zanimati ista web-stranica. Tijekom rada na stvaranju portala, nadali smo se da će on biti odličan za novopečene slijepe surfere, te pogotovo za korisnike GLS-a. No, korisnici GLS-a vrlo rijetko rabe web pretraživač. Mogli bismo reći da je www.ipsis.hr mrtva stranica s manje od 5 posjeta dnevno, što je za jednu web stranicu premalo.

Digitalna zbirka knjiga i udžbenika je projekt usporediv s mnogim sličnim projektima u svijetu. Premda u zbirkama još uvijek postoji malen broj knjiga (manje od 500), taj broj iz godine u godinu raste. Što više bude knjiga u zbirkama, to će više biti njihovih korisnika. No, kao što izgradnja zgrade knjižnice traži najviše ulaganja, tako je i postavljanje zbirke, tražilice i drugih tehničkih preduvjeta zahtijevalo najviše resursa. Premda smatramo da www.blindbooks.hr još uvijek ima premalen broj korisnika, on će postati prava mala digitalna knjižnica za slijepe sa sve većim brojem korisnika.


NUSPRODUKTI PROJEKTA

Premda se pod "nusprodukti" podrazumijevaju neke štetne supstance i pojave vezane uz neki proces, ovdje nam upravo ovaj termin odgovara, ali u pozitivnom smislu. Naime, IPSIS je imao mnogo popratnih efekata koji nisu bili dio planiranja samog projekta, a probat ćemo nabrojiti neke od njih:

1. Razvoj SMS čitača. Programski dio Govornog linuxa za slijepe je bio neophodan za razvoj SMS čitača za mobilne telefone, koji Hrvatski savez slijepih već godinu dana besplatno distribuira svojim članovima. Ova aplikacija zasnovana je upravo na govornoj sintezi preuzetoj iz Govornog linuxa za slijepe.
2. Međunarodno prepoznavanje. Hrvatska je kroz međunarodnu prezentaciju IPSIS projekta postala jedna od poznatih država na području tehnologije za slijepe. Mnogi kontakti s proizvođačima tehničkih pomagala za slijepe iz inozemstva uspostavljeni su upravo temeljem prezentacije naših dostignuća. Tako smo se povezali s Daisy konzorcijem, Litvanskim savezom slijepih, Sveučilištem u Bologni (Italija), Savezima slijepih diljem teritorija bivše Jugoslavije, Sveučilištem u Linzu (Austrija), u Karlsruheu (Njemačka) i Manchesteru (Engleska).
3. IPSIS web portal je bio izvor informacija za mnoge novinare koji su pisali članke o slijepima. Zbog IPSISa, članovi Saveza su u više navrata bili gosti TV i radio emisija.
4. Suradnici na razvoju projekta bili su pretežno vezani uz akademsku zajednicu, tako da je i porast broja slijepih studenata neizravno produkt veza ostvarenih kroz IPSIS. Tome treba pridodati i prepoznavanja slijepih kao ravnopravnih i sposobnih sudionika u znanstvenom radu i razvoju, što je omogućio IPSIS projekt.


ZAKLJUČAK

Projekt IPSIS (Internet pomoć slijepom internet surferu) je tehnološki projekt razvoja softvera za slijepe. Od svojeg početka 2001. do danas, IPSIS je iznjedrio nekoliko produkata: Govorni linux za slijepe, IPSIS web portal, digitalnu zbirku knjiga i udžbenika s tražilicom. Uz te produkte, IPSIS je postigao i dodatne rezultate, kako međunarodno prepoznavanje, tako i neke dodatne tehnološke produkte i rješenja koja se svakodnevno koriste. Mišljenja smo da je projekt IPSIS uspješno proveden, premda njegovi rezultati nisu imali takav učinak kakav je bio planiran.

Nedovršen dio projekta je digitalna zbirka knjiga i udžbenika koja zahtijeva daljnje dopunjavanje i ažuriranje, kao i promociju među slijepim korisnicima i medijima.

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site