USPJEH PROJEKTA „UČINITE PRVI KORAK“ : TRI SLIJEPE OSOBE PRONAŠLE POSAO

Zahvaljujući europskom nov­cu, ali i upornosti aktivista iz Hrvatskog saveza slijepih te slijepih osoba koje su sudje­lovale u projektu „Učinite prvi korak", pitanje zapošljivosti slijepih osoba pomaknuto je s mrtve točke.

U velikoj dvorani Hr­vatske gospodarske komore - Županijske komore Osijek održana je završna konferencija ovog projekta koji je bio fi­nanciran novcem Europske unije, a njegov je cilj bio po­boljšanje socijalne integracije slijepih osoba kao preduvjeta za njihovo uključivanje na tr­žište rada.

Prema riječima Andreje Velja­če, voditeljice programa i pro­jekata u Hrvatskom savezu sli­jepih, u projekt „Učinite prvi korak" bile su uključene i če­tiri osobe s područja Osječko - baranjske županije, Kristijan Knežević iz Josipovca, Stojan Bjelajac iz Tenje, Darko Lazar iz Darde i Darko Sarapa iz Tenje. Što je najveća stvar, trojica njih, Knežević, Bjelajac i Sarapa pronašli su i posao.

- S jedne strane jačali smo radne kompetencije i konku­rentnost slijepih nezaposle­nih radno sposobnih osoba, a s druge strane pokušali smo stvoriti socijalnu mrežu s po­tencijalnim poslodavcima kao jedan most da slijepe osobe dobiju priliku predstaviti se­be, svoje mogućnosti i potencijale - istaknula je Veljača. Kako je objasnio Kosta Bekić iz Hrvatskog saveza slijepih, polaznici ovog projekta po­lazili su tijekom 16 mjeseci edukacijske i rehabilitacijske radionice te su upoznati s na­činima aktivnog traženja po­sla. Nekima je to bila i prva prilika u životu da svladaju osnove kretanja s bijelim šta­pom.

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site