HSS Info

HSS Info je mjesečnik Hrvatskog saveza slijepih u kojem se objavljuju informacije koje su zanimljive slijepima, a tiču se događaja i aktivnosti neposredno vezanih uz slijepe.

Zainteresiranima se distribuira poštom u zvučnom obliku (audio CD), putem e-pošte (PDF izdanje) ili preuzimanjem s web stranice Hrvatske knjižnice za slijepe (WEB izdanje u daisy formatu).
Godišnja pretplata na časopis HSS Info iznosi 20,00 kuna i može se izvršiti na IBAN Hrvatskog saveza slijepih: HR9323600001101264528.

ISSN 2584-4008
IZDAVAČ: HRVATSKI SAVEZ SLIJEPIH
DRAŠKOVIĆEVA 80/1
10 000 ZAGREB

MJESTO IZDAVANJA: ZAGREB
GODINA PRVE OBJAVE NA MREŽI: 2001.
UČESTALOST IZLAŽENJA: MJESEČNIK
NAKLADA: 284
BROJ STRANICA: 1-100
UREDNICA: JASMINKA HORVAT
ADRESA UREDNIŠTVA: DRAŠKOVIĆEVA 80/1
10 000 ZAGREB

IZLAŽENJE ČASOPISA HSS INFO NOVČANO POTPOMAŽE NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Tekstovi se zaprimaju do 25-og u mjesecu.
Prijedloge i primjedbe na objavljene tekstove možete poslati na e-mail adresu uredništva:
hss-info@savez-slijepih.hr.
Urednicu Jasminku Horvat možete kontaktirati na broj telefona 01 4811 233 ili mobitela 097 7374 272 (isključivo utorkom i četvrtkom od 09:00 do 11:30 sati).

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site