Lijekovi za slijepe


Naziv na kutiji morat će biti na Brailleovu pismu U implementaciji brajice na pakiranjima lijekova za sada prednjači Pliva, Jadran Galenski laboratorij počeo je prošle jeseni, ali smanjim brojem lijekova, a Belupo ima brajicu na dva lijeka. Novi Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima, koji se trenutačno izrađuje, trebao bi propisivati obavezno otiskivanje osnovnih podataka na vanjskom pakiranju lijeka i na Brailleovu pismu. Sadašnji zakon, koji je na snagu stupio u srpnju 2003. godine, u sebi tu odredbu ne sadrži, a novi bi trebao biti usklađen s direktivom Europske Unije 2004/27/EC, koja regulira takvo isticanje podataka radi lakšeg snalaženja slijepih i slabovidnih osoba. Uputa o lijeku na CD-u Direktiva propisuje da na vanjskom pakovanju lijeka na Brailleovu pismu treba pisati ime lijeka, doza i farmaceutski oblik lijeka, naziv djelatne tvari te ako je moguće je li lijek namijenjen za novorođenčad. djecu ili odrasle - istaknula ie Adrijana Ilić Martinac, predstojnica Ureda ravnatelja i glasnogovornica Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Osini toga, prema novom Zakonu o lijekovima, farmacutske bi tvrtke bile obvezne, na zahtjev Udruga slijepih ili slabovidnih osoba dostaviti i uputu o lijeku prilagođenu toj populaciji, i to na CD-u, audiokaseti ili pak pristup uputi puteni Interneta, Trenutno brajicu na ambalaži pojedinih lijekova koriste i neke farmaceutske tvrtke koje proizvode lijekove i za hrvatsko tržište, i to Pliva te Jadran Galenski laboratorij, istaknula je magistra farmacije Marina Furiš Ložnjak, koja radi u jednoj od zagrebačkih ljekarni. - Naziv na brajici otisnut je, na primjer, na kutijama Atenolola, Kalij klorida, Voltaren rapida, Atorvoxa, Tinidila, Klavocina. Euglucona. Peptorana, Plibexa, Lanitopa i Myoflexa. Ipak, ne većini njih to još nije primijenjeno. Prema mom iskustvu, brajice ima samo na desetak posto svih lijekova. Za sada je po tom pitanju najbolja Pliva, a slijepe ili slabovidne osobe obično po lijek dolaze u pratnji neke osobe - ispričala je Ložnjak. Selekcija lijekova Prema podacima voditeljice projekta "Obilježavanje lijekova Brailleovim pismom" Ljerke Dinjar, u implementaciji brajice za sada prednjaći Pliva Ta je farmacutska tvrtka, objašnjava, s pripremama krenula već 1997 godine, kada je i inicijativu pokrenuo Hrvatski savez slijepih, da bi u praksi s otiskivanjem počela 2000. Prema mojoj procjeni, a time sam jako zadovoljna, 50-ak posto lijekova Plive za naše ili za strano tržište već ima otisnut naziv na brajici. Jadran Galenski laboratorij s time je počeo prošle jeseni, ali s manjim brojem lijekova, dok je Belupo to prakticirao na svega dva lijeka, koji su naknadno povučeni. Ipak, Pliva je daleko ušla u taj posao i potegnut će i druge - rekla je Dinjar. Iako su se i Ministarstvo zdravstva i Agencija pozitivno očitovali po pitanju implementacije brajice, za sada se još ne nazire i mogućnost tiskanja cijelih uputa na tom pismu. - Upute su preopsežne. Raspravljalo se o tome da se one tiskaju za one lijekove koji su najbitiniji za populaciju slijepih i slabovidnih osoba, dakle lijekove za sljepoću ili dijabetes. Za sada smo na tome da na brajici bude gramaža te naziv lijeka - naglasila je Dinjar. Martina Hrupić Jutarnji list večernje izdanje, 11.4.2007.
for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site