Louis Braille

Tvorac pisma za slijepe

Louis Braille, čovjek kome slijepi ljudi čitavog svijeta duguju svoje pismo, ugledao je svijet 4. siječnja 1809. u Caupvrayu, u Francuskoj, kao četvrto dijete u obitelji Simona Renea Braillea. Jednoga dana u četvrtoj godini života, igrajući se u očevoj sedlarskoj radionici, ozlijedio je oko. Premda mu je liječnička pomoć, kako tvrde njegovi biografi, bila odmah pružena, mali je Louis vrlo brzo utonuo u mrak, ali njegova sljepoća, čini se, nije nimalo utjecala na normalan ritam zbivanja u obitelji. U sredini u kojoj se iz naraštaja u naraštaj teško zarađivao kruh nije se moglo ostaviti najmlađe dijete bez obrazovanja i zanata jer bi to značilo prepustiti ga ljenčarenju, očajavanju, prosjačenju, a možda i propasti. Zna se da je pohađao mjesnu školu u kojoj je mogao steći samo nešto verbalnog i formalnog znanja. Kod kuće mu je bilo povjereno da izrađuje rese za orme, što je zasigurno pridonosilo razvijanju spretnosti djetetovih ruku. Kao desetogodišnjak postao je pitomcem Kraljevskog zavoda za slijepu mladež u Parizu, a kasnije i jednim od pokretača njegova postupnog razvoja. Braillevu nadarenost vrlo brzo su uočili njegovi učitelji i ravnateljstvo škole. Nije mu bilo ni petnaest godina kad su mu povjerili da mladima od sebe prenosi znanje i umijeća koja je osobno stekao. Kuća Luisa BrailleaKao skroman učenik, Braille je rad na svom životnom djelu započeo sramežljivim i opreznim sugestijama glede poboljšanja Barbierova pisma. Godine 1825. - a bilo mu je tek šesnaest godina - svoje pismo bio je u osnovi već zamislio. Međutim, nije bilo dovoljno pismo samo zamisliti: trebalo je o njemu donijeti zaključke na temelju iskustva, odnosno provjere. Tako je četiri godine kasnije objavio o njemu prikaz pod naslovom: Metoda pisanja riječi i glazbe s pomoću točaka, namijenjena slijepima - autor Louis Braille, korepetitor u Kraljevskom zavodu za slijepu mladež - Pariz, 1829. Trebalo je proći mnogo vremena dok se Braillevo pismo nije uspjelo nametnuti. Od godine 1847. tiskaju se njime svi tekstovi u Zavodu u kojemu je nastalo, ali tek je 1854. službeno prihvaćeno Braillevo pismo u Francuskoj, kada se počinje širiti i u svijetu. Bista Luisa BrailleaLouis Braille radio je najprije kao predradnik u "radionici papuča i pletenaca", a zatim kao repetitor i nastavnik glazbe u Kraljevskom zavodu za slijepu mladež u Parizu. Svirao je klavir, violončelo i orgulje te bio orguljaš u više crkava. Bilo mu je tek dvadeset i šest godina kada su se pojavili prvi znakovi sušice, opake bolesti od koje je i umro 6. siječnja 1852., u četrdeset i trećoj godini života, ne pomišljajući na to da će njegovo ime postati poznato diljem svijeta. Danas se s pravom može reći da je poslije Louisa Braillea lakše biti slijep.

Fotografije

  • Louise Braille
  • Kuća Louisa Braillea
for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site