MOGUĆNOST ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA 30 DANA GODIŠNJEG ODMORA

Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14) propisano je da najkraće trajanje godišnjeg odmora za jednu kalendarsku godinu iznosi 4 tjedna. Trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćega propisanog može se odrediti kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Za slijepe osobe to pravo je utvrđeno temeljem kolektivnih ugovora za državne službenike i namještenike. Pravo je ostalih poslodavaca da to pitanje definiraju internim kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Iz prakse proizlazi da  osoba s invaliditetom ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje pet tjedana.

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site