OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA RADIO I TELEVIZIJSKE PRETPLATE

Uprava Hrvatske radiotelevizije donijela je Odluku o oslobađanju od plaćanja pristojbe za vlasnike - korisnike RTV prijemnika za 100% slijepe osobe u okviru Društvenog dogovora o listi tjelesnih oštećenja - članovi Hrvatskog saveza slijepih. Navedeno pravo mogu ostvariti samo punoljetne osobe koji su nosioci domaćinstva. Liječnici opće prakse popunjavaju liječničku svjedodžbu koje potpisuju i ovjeravaju te se svjedodžba nosi na potpis i ovjeru u matičnu udrugu slijepih koja je članica Hrvatskog saveza slijepih. Udruga šalje zahtjev Hrvatskoj radioteleviziji za oslobađanje od plaćanja radio i TV pretplate.

Odluka o oslobođenju izdaje se na razdoblje od 5 godina, a nakon proteka navedenog razdoblja treba ponoviti zahtjev.

 

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site