PODACI O SAVEZU

HRVATSKI SAVEZ SLIJEPIH
10000 Zagreb, Draškovićeva 80, p.p. 736
tel: 01/ 48 12 501, fax:01/ 48 12 507
E-mail: hrvatski@savez-slijepih.hr
Web: www.savez-slijepih.hr
MB: 3271617
OIB: 49466521634
IBAN: HR9323600001101264528

10000 Zagreb, Draškovićeva 80, p.p. 736

tel: 01/ 48 12 501, fax:01/ 48 12 507

Besplatni info telefon 0800 666 665

od 9 do 12 sati

e-mail: hrvatski@savez-slijepih.hr

web: www.savez-slijepih.hr

MB: 3271617, OIB: 49466521634

 

IBAN: HR9323600001101264528

 

ADMINISTRACIJA (ponedjeljak - petak: 8-16 sati)

 tel: 01/ 48 12 501

V.d. Izvršna direktorica: Andreja Veljača, dipl.yur.

 

e-mail: andreja.veljača

Administrator: Mara Tubić

 e-mail: mara.tubic@savez-slijepih.hr

 

 PROGRAMSKI POSLOVI (ponedjeljak - petak: 8-16 sati)

 područje defektologije - Mladena Funtek, prof.def.

 tel 01/ 48 11 232,

 e-mail: mladena.funtek@savez-slijepih.hr

 Područje socijalnog rada - Lovorka Horvačić, dipl.soc.radnik

 tel 01/ 48 11 232,

e-mail: lovorka.horvacic@savez-slijepih.hr

Područje psihologije - Ana Vrbanić, prof. psih.

 tel: 01/ 48 11 233,

 e-mail: ana.vrbanic@savez-slijepih.hr

Područje pravne službe - Andreja Veljača,dipl.iur.

 tel: 01/ 48 11 233,

e-mail: andreja.veljača@savez-slijepih.hr

 Područje elektroničkih pomagala - Tomislav Juzbašić

 tel:01/ 48 12 503,

e-mail: tomislav.juzbasic@savez-slijepih.hr

 

OČNA PROTETIKA (ponedjeljak - petak: 8-12 sati)

 Vinka Hrgovčić-Cvetko, prof.def.

 tel: 01/ 48 12 505,

e-mail: vinka.cvetko@savez-slijepih.hr

 

RAČUNOVODSTVO (ponedjeljak - petak: 8-16 sati)

 tel: 01/ 48 11 231

SAVEZ: Dolores Mušija, dipl.oec.

e-mail: dolores.musija@savez-slijepih.hr     

Katarina Hržina, oec.,

e-mail: katarina.hrzina@savez-slijepih.hr    

EKONOMAT (ponedjeljak, utorak, srijeda i petak 8 - 16 sati, a četvrtak 10 - 18 sati)

Mladen Menićanin, tel: 01/ 48 12 503,

e-mail: mladen.menicanin@savez-slijepih.hr

Servis pomagala (ponedjeljak - petak: 8-16 sati)

 tel: 01/ 48 12 503 Vladimir Pavlić

Upravitelj zgrade (ponedjeljak - petak: 8-16 sati)

 tel: 01/ 48 12 503 Marijan Komuš

 

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site