POPUST NA TELEFONSKU PRETPLATU U FIKSNOJ I MOBILNOJ TELEFONIJI

Ratni vojni invalidi ostvaruju popust ovisno o postotku oštećenja koji imaju i MOGU osobno predati zahtjev s rješenjem u T -Centru ili u njihovo ime ovlaštena udruga šalje rješenje prema T-Comu.

Fizičke osobe s tjelesnim oštećenjima ostvaruju popust na mjesečnu naknadu i na telefonske razgovore, a korisnici NE MOGU osobno predati zahtjev T-Comu, već se moraju obratiti Savezu ili matičnoj udruzi, koja potom službeno šalje rješenje o postotku tjelesnog oštećenja prema T-Comu. Pojedinačni zahtjevi pretplatnika se ne primaju.

 

Odlukom Upravnog odbora HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. slijepe osobe ostvaruju popust na telekomunikacijske usluge pod uvjetom da osnovni priključak glasi na njihovo ime ili na ime člana njihove uže obitelji. U ime svojih članova, zahtjev za povlaštenu TK uslugu izrađuje udruga slijepih i podnosi ga HT-Hrvatske telekomunikacije, TK centar Zagreb, Palmotićeva 81 (tel. 062 626 299, faks 08009393).

Korisnici Halo Start korisničkog paketa ostvaruju:

- 50% popusta na mjesečnu naknadu za jednu fiksnu telefonsku liniju i Halo Start korisnički paket. U cijenu mjesečne naknade uključen je popust od 20 kn (24,40 kn s PDV-om) besplatnog telefonskog razgovora. Ostale karakteristike Halo Start korisničkog paketa vrijede i za slijepe osobe osim 10 kn bonusa uključenog u mjesečnu naknadu.

Korisnici Halo Super 60 i Halo Super 60 UP korisničkog paketa ostvaruju:

- 50% popusta na mjesečnu naknadu za jednu fiksnu telefonsku liniju i Halo Super 60 ili Halo Super 60 UP korisnički paket.

Ostale karakteristike Halo Super 60 i Halo Super 60 UP korisničkih paketa vrijede i za slijepe osobe.

Korisnici Halo Super i Halo Super UP korisničkog paketa ostvaruju:

- 50% popusta na mjesečnu naknadu za jednu fiksnu telefonsku liniju i Halo Super ili Halo Super UP korisnički paket.

U cijenu mjesečne naknade je uključeno 60 minuta besplatnih odlaznih poziva prema zemljopisnim brojevima u nacionalnom prometu unutar nepokretne mreže T-Com-a, u bilo koje vrijeme tijekom mjeseca. Ostale karakteristike Halo Super i Halo Super UP korisničkih paketa vrijede i za slijepe osobe.

Neiskorištene minute u jednom kalendarskom mjesecu nisu prenosive u sljedeći mjesec.

Fotografije

  • telefon
for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site