POVLASTICE U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji između Hrvatskog saveza slijepih i Hrvatskih željeznica d.o.o. dogovorena komercijalna povlastica u iznosu od 50% za slijepu osobu i videću pratnju u svim redovnim vlakovima unutarnjeg prometa.

Popust članovi mogu ostvariti izradom pametne kartice s profilom ''Hrvatski savez slijepih''. Pametna kartica vrijedi 5 godina i njezina izrada je besplatna, dok se svake godine po cijeni od 50,00 kn na putničkim blagajnama HŽPP-a plaća profil „Hrvatski savez slijepih“ na temelju kojeg se ostvaruje popust od 50% za kupnju prijevoznih karata. Osnova za kupnju profila na pametnoj kartici je predočenje članske iskaznice Hrvatskog saveza slijepih.

Potrebna dokumentacija:

- Popunjeni Zahtjev za izradu pametne kartice (zahtjev se može preuzeti na mrežnim stranicama HŽ Putničkog prijevoza (http://www.hzpp.hr/pametne-kartice?m=8085&mp=346) ili na putničkim blagajnama.

- 1 fotografija

- Članska iskaznica Hrvatskog saveza slijepih

- Osobna iskaznica ili drugi važeći osobni dokument

Popunjeni zahtjev i fotografija predaju se na blagajni uz predočenje članske iskaznice i osobnog dokumenta. U roku od 7 dana na istoj blagajni se preuzima pametna kartica. Pametna kartica ispostavlja se na ime i prezime putnika na rok od pet godina, a profil ''Hrvatski savez slijepih'' vrijedi godinu dana od 1. studenog 2017. do 31. listopada 2018. Cijena profila je 50,00 kn.

****************************************************************************************

Prema Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00 i 101/00) slijepe osobe također imaju 4 puta godišnje pravo na povlasticu 75% od redovne cijene vozne karte željeznicom ili brodom i pravo na besplatnu vožnju za pratitelja. Povlastica vrijedi za prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka. Korisnik povlastice ne može biti pratitelj druge slijepe osobe.

Povlastica se koristi na temelju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave za grad Zagreb odnosno nadležna ispostava Ureda državne uprave prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Zahtjevu se prilaže dokaz o postojanju invalidnosti, preslika osobne iskaznice osobe koje će putovati, a za pratitelja potvrda da nema tjelesno oštećenje koju je ovjerila nadležna ispostava HZMO-a.

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site