PRAVO NA MIROVINSKI STAŽ S POVEĆANIM TRAJANJEM

Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine" br. 71/99., 46/07., 41/08. i 61/11.) propisano je da se zaposlenim osobama s invaliditetom pa tako i slijepim osobama priznaje pravo na uvećani staž osiguranja na način da se svakih 12 mjeseci provedenih na radu računa kao da je na radu provedeno 15 mjeseci. Smanjuje se i dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu, i to po jednu godinu za svakih 5 godina staža osiguranja.

Pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji donosi rješenje o pravu na računanje mirovinskog staža s povećanim trajanjem. Zahtjevu treba priložiti rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja.

 

Svojstvo osiguranika osobe s invaliditetom , ako im zdravstveno stanje uzrokuje trajne posljedice za život i rad, utvrđuje se Rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na temelju Nalaza i mišljenja ovlaštenih vještaka.

Snižavanje dobne granice za stjecanje prava  na starosnu mirovinu ovisi o dužini razdoblja za koje se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i stupnju povećanja staža osiguranja.

 

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site