PRAVO NA OSOBNU INVALIDNINU

Pravo na osobnu invalidninu nemaju sve slijepe osobe, već samo one za koje centri za socijalnu skrb ocijene da udovoljavaju predviđenim zakonskim uvjetima.

Osobna invalidnina je novčana potpora na koju ima pravo osoba s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanjem u svakodnevni život zajednice, a zadovoljava i imovinsko - pravna ograničenja koja su propisana kao uvjet za ostvarenje navedenog prava.

Iz prakse proizlazi kako pravo na ostvarenje osobne invalidnine ima osoba koja uz sljepoću ima i neka druga oštećenja.

Osobna invalidnina iznosi mjesečno 250% osnovice (1250,00 kn) koju određuje Vlada RH za osobu koja nema vlastitog prihoda jer osobna invalidnina je zapravo razlika između ostvarenog prihoda i maksimalnog iznosa osobne invalidnine. Ako osoba ne ostvaruje nikakav prihod ima pravo na puni iznos osobne invalidnine, a ako ostvaruje neki prihod onda se osobna invalidnina određuje kao razlika od ostvarenog prihoda do iznosa od 1.250,00 kn.

Slijepoj osobi koja ostvari pravo na osobnu invalidninu, a ima i druge prihode, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između punog iznosa osobne invalidnine i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

Korisnik koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ne može istodobno ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Centru za socijalnu skrb nadležnom prema mjestu prebivališta, a dokumentacija koja je potrebna je ista kao i kod ostvarivanja prava na doplatak za pomoć i njegu.

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site