PRAVO NA POVEĆANI OSOBNI ODBITAK KAO OLAKŠICU PRI POREZU NA DOHODAK

Zakonom o porezu na dohodak („Narodne novine" br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43U/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14. i 143/14.) i Pravilnikom donesenim na temelju Zakona, porezni obveznik ima pravo da mu se ukupan iznos ostvarenog dohotka umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 2.600,00 kuna i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez. Osnovicu odbitka određuje Vlada RH.

 

Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak ako zadovoljavaju kriterije utvrđene zakonom.

Pravo na povećani osobni odbitak (neoporezivi dio dohotka) imaju osobe s invaliditetom kao olakšicu pri porezu na dohodak u visini dodatnog odbitka za faktor 1. Osobama s invaliditetom u smislu ovoga Zakona smatraju se fizičke osobe - porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji i uzdržavana djeca kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje (čl. 36. st. 2 toč.4.). Navedeni osobni odbitak, sukladno trenutno određenoj zakonskoj osnovici, iznosi 5.200,00 kuna.

Porezni obveznik može koristiti uvećanje osobnog odbitka po osnovi vjerodostojnih isprava i dokaza o plaćanju koji glase na njegovo ime, odnosno kako bi se ostvarilo ovo pravo potrebno je uz poreznu prijavu priložiti i dokaz o tjelesnom oštećenju.

 

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site