PRAVO NA "ZNAK PRISTUPAČNOSTI"

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je uz suglasnost Ministra mora, prometa i infrastrukture, a sukladno čl. 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08) izdalo Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 78/08) koji je stupio na snagu 15.07.2008. godine.

Pravilnikom se propisuje izgled znaka, uvjeti za njegovo stjecanje, način obilježavanja parkirališnog mjesta te prava koja se na temelju njega mogu stjecati.

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80% ili više tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 % ili više te vozilo udruge osoba s invaliditetom.

Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena.

Zahtjev za izdavanje Znaka pristupačnosti podnosi se prema mjestu prebivališta Uredu državne uprave nadležnom za promet u županiji odnosno Upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za promet. Uz zahtjev osobe trebaju priložiti rješenje ili potvrdu o rješenju nadležnog tijela kojim je utvrđen postotak tjelesnog oštećenja, a udruge rješenje o registraciji i dokaz da su njeni članovi osobe s invaliditetom.

Nadležno tijelo donosi rješenje o Znaku pristupačnosti i izdaje ga na ime osobe s invaliditetom ili udruge osoba s invaliditetom.

Znak pristupačnosti je jedinstven za cijelo područje RH, izdaje se za razdoblje od 5 godina i vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se osoba s invaliditetom nalazi u vozilu. Pravo koje proizlazi iz znaka pristupačnosti ne može koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.

Znak pristupačnosti se stavlja ili privremeno lijepi u donji lijevi kut prednjeg vjetrobranskog stakla vozila.

Do prijema RH u Europsku uniju kada će izgled Znaka pristupačnosti biti prilagođen standardiziranom uzorku Europske unije u roku 12 mjeseci, izgled znaka je određen čl. 7. Pravilnika, čega su se dužna pridržavati tijela nadležna za njihovo izdavanje.

Konkretno, slijepa osoba treba uz zahtjev za priznavanje prava za znak pristupačnosti

priložiti:

- rješenje nadležnog tijela o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja ili potvrdu o rješenju koju izdaje HZMIO

- dvije fotografije

- presliku osobne iskaznice

- biljeg u iznosu od 70,00 kn

Fotografije

  • znak pristupačnosti
for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site