PSIHOSOCIJALNA REHABILITACIJA ODRASLIH SLIJEPIH OSOBA

Psihosocijalna rehabilitacija odraslih slijepih osoba provodi se u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek" na odjelu za psihosocijalnu rehabilitaciju odraslih slijepih osoba, Kušlanova 59a/III. Program je namijenjen osobama kod kojih je u odrasloj dobi nastupilo teško oštećenje vida, osobama koje imaju teško oštećenje vida od rođenja ili djetinjstva, odnosno rane mladosti, a nisu kroz rehabilitacijski program osposobljene za samostalan život, odraslim slijepim osobama kod kojih su nastupile promjene - osobne, obiteljske, prostorne ili društvene i odraslim slijepim osobama s pridruženim smetnjama. Cilj programa je samostalniji i kvalitetniji život pojedinca, njegove obitelji i pojedinca u radnoj sredini. Način provođenja programa - individualni pristup uz procjenu korisnikovih izgovorenih potreba i interesa te preostalih sposobnosti. Način uključivanja u program - potrebno je obratiti se Centru za socijalnu skrb u mjestu prebivališta. Oblici plaćanja - utvrđuje ih centar za socijalnu skrb u mjestu prebivališta, a mogu biti:

 

1. na teret Ministarstva socijalne politike i mladih

 

2. na teret Zavoda za mirovinsko osiguranje (kada je prisutna preostala radna sposobnost)

 

3. na teret Ministarstva socijalne politike i mladih uz participaciju vlastitih novčanih sredstava.

 

Ako korisnik ima zanimanje u kojem zbog oštećenja vida ne može raditi ili uopće nema zanimanje, a vještačenjem je utvrđeno da ima radnu sposobnost, ovaj centar pruža mu mogućnost profesionalne rehabilitacije i obrazovanja.

 

 

 

 Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine 157/13.) koji je stupio na snagu od 01. 01. 2014. godine, pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba s invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost , a uključuje korištenje usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju (samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete za osposobljavanje) utvrđenih individualnim planom profesionalne rehabilitacije po općim i posebnim programima. Postupak profesionalne rehabilitacije sastoji se od tri faze: rehabilitacijske procjene, izrade perspektiva i stjecanja kvalifikacija.

 

Postupak profesionalne rehabilitacije pokreće i financira naručitelj usluge (HZMIO, HZZZ, HZZO, Centar za socijalnu skrb, osiguravajuće društvo, poslodavac, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, privatni naručitelj- osoba s invaliditetom, roditelj, zakonski zastupnik, skrbnik) , te ima isključivo pravo odlučivanja o provedbi daljnjih mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.

 

O pravu na profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih osoba s invaliditetom odlučuje u prvom stupnju područna ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojoj je nezaposlena  osoba s invaliditetom   prijavljena kao nezaposlena. Postupak se pokreće na zahtjev osobe s invaliditetom, njezinih roditelja, zakonskog zastupnika ili skrbnika. Zahtjevu se prilaže dokaz o utvrđenom invaliditetu i preostaloj radnoj sposobnosti.

 

  

Svi zainteresirani mogu se obratiti s povjerenjem u Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek", Kušlanova 59a/III, Zagreb, telefonskim pozivom na broj 01/2382 230 (voditeljica Odjela za psihosocijalnu rehabilitaciju odraslih osoba je Emina Šišić Anđelić) ili osobnim dolaskom.

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site