RIJEČ SLIJEPIH

"Riječ slijepih" je glasilo za sociološka pitanja slijepih Hrvatskog saveza slijepih. Glasilo izlazi dvomjesečno od 1973. godine, a tiska se na braici - pismu za slijepe i zvučnoj tehnici. Pretplatiti se možete uplatom na račun Hrvatskog saveza slijepih, IBAN: HR9323600001101264528

ISSN 2584-4040
Izdavač: Hrvatski savez slijepih, poštanski pretinac 736, telefon 01 48 12 501, Draškovićeva 80.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Godina prve objave na mreži: 2002.
Glavni i odgovorni urednik: Darko Matić.
Naklada:100
Učestalost izlaženja: Dvomjesečnik

Rukopise, koji se ne vraćaju, šaljite na urednikovu adresu:
Darko Matić
adresa elektroničke pošte: darko.matic@xnet.hr
poštanska adresa: Jurija Dobrile 4, Velika Gorica
Tel/fax: 00 385 1 622 4486
GSM: 091 510 75 79

Izlaženje časopisa "Riječ slijepih" novčano potpomaže Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site