RIJEČ SLIJEPIH - godište 32., broj 19

"Riječ slijepih", godište 32. broj 203., siječanj-veljača 2005. Izdavač: Hrvatski savez slijepih, poštanski pretinac 736, telefon 01 48 12 501, Draškovićeva 80.
Glavni i odgovorni urednik: Darko Matić, adresa elektronske pošte darko.matic1@zg.htnet.hr ili 10 410 Velika Gorica, Jurja Dobrile 4, telefon 01 6 22 44 86.
Rukopise, koji se ne vraćaju, šaljite na urednikovu adresu.
Lektura: Iva Klobučar. Tiska: brajična tiskara i tonski studio Hrvatske knjižnice za slijepe Zagreb. Pretplata za 2005. godinu iznosi za brajično izdanje - 40 kuna ili 7 eura, a za zvučno izdanje - 50 kuna ili 8 eura. Pretplatu treba slati na adresu izdavača ili na žiro-račun Hrvatske knjižnice za slijepe 2340009-1100206999 oznaka pod broj02/2004. ili na devizni račun Knjižnice kod Privredne banke d.d. Zagreb na broj računa 30101-620-3705-70001-9182800-773687, s napomenom "Za časopis Riječ slijepih".


SADRŽAJ:


1. Robert Središćak: Retrovizor - Duhovni i tjelesni slijepci
2. Rolando Butković: Trn u oku - Požeški vrući krumpiri
3. Jasenka Janeš Pasarić: Dobar vjetar iz Afrike
4. Sead Muhamedagić:Kažiprstom do likovnosti
5. Nikola Rundek: Brajica je moj najbolji izvor učenja
6. Darko Matić: Nova premijera Kazališta slijepih "Novi život" - Hanibal podzemni
7. Andrea Fajdetić: Gimnazijalac, programer, uspješni slijepi mladić - Dalen Bernaca
8. Tomislav Juzbašić: Netko ipak voli slijepe putnike
9. Dalibor Dabo: Uz korizmu 2005. - Križni put
10. Ljubav - roman našeg slijepog autora koji je napisan pod pseudonimom

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site