Srpanj-kolovoz

HSS INFO
GLASILO HRVATSKOG SAVEZA SLIJEPIH

ISSN: 2584-4008
IZDAVAČ: HRVATSKI SAVEZ SLIJEPIH
DRAŠKOVIĆEVA 80/1
10 000 ZAGREB
GODIŠTE: 25
BROJ: 07-08/2019
MJESTO I GODINA IZDAVANJA: ZAGREB, KOLOVOZ 2019.
UČESTALOST IZLAŽENJA: MJESEČNIK
NAKLADA: 284
BROJ STRANICA: 1-100
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: VANJA RAJIĆ, PROF. ZAGREB
ADRESA UREDNIŠTVA: DRAŠKOVIĆEVA 80/1, 10 000 ZAGREB

IZLAŽENJE ČASOPISA HSS INFO NOVČANO POTPOMAŽE NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Godišnja pretplata na časopis HSS info iznosi 20 kuna i možete ju izvršiti isključivo na IBAN Hrvatskog saveza slijepih HR9323600001101264528

Tekstovi se zaprimaju do 25-og u mjesecu.
Za sve prijedloge i zamjerke na tekstove obratite se uredniku na e-mail rajich.vanja@gmail.com ili na broj 099/833-0976 isključivo utorkom i četvrtkom od 9 do 12 sati.

NAPOMENA

Kako u HSS-Infu objavljujemo i tekstove koji su u integralnom obliku preuzeti iz drugih tiskanih i elektronskih javnih medija, sve informacije i navodi u njima koji ponekad mogu biti nepotpuni, ili čak netočni, u izvornom obliku objavljeni su i u ovom časopisu. Ovakvom politikom uređivanja, osim što poštujemo pravila novinarstva i propise vezane uz autorska prava, omogućavamo našim čitateljima da steknu uvid i u kvalitetu novinarstva u Hrvatskoj općenito, a posebice kada se radi o životu i problematici slijepih građana.

Stoga uredništvo časopisa HSS Info nije odgovorno za kvalitetu i točnost sadržaja ovako preuzetih članaka.

Urednik

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site