Stručni radovi

Na ovoj stranici će biti objavljivani stručni radovi sa područja oštećenja vida. U obzir dolaze diplomski, magisteriji, doktorati, seminari, izlaganja na stručnim skupovima i sl.

Stručne radove možete poslati na adresu: karmen@savez-slijepih.hr

Poželjno je da radovi budu u pdf, word ili html formatu. Poželjno je da radovi budu na Hrvatskom ili na srodnim jezicima, kao i na Engleskom jeziku.

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site