UTVRĐIVANJE TJELESNOG OŠTEĆENJA

Postupak za utvrđivanje tjelesnog oštećenja podnosi se na osobni zahtjev ili na zahtjev liječnika primarne zdravstvene zaštite. Popunjeni zahtjev (Tiskanica br. 1.3 Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja), preslika medicinske dokumentacije i preslika osobne iskaznice podnose se područnom uredu Hrvatskog Zavoda za Mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta.
Navedeno znači da osiguranik mora podnijeti zahtjev za utvrđivanje tjelesnog oštećenja i priložiti relevantnu medicinsku dokumentaciju o postojanju tjelesnog oštećenja prema Zakonu o listi tjelesnih oštećenja („Narodne novine“ br. 162/98.) i u zahtjevu navesti u koju svrhu se traži utvrđivanje tjelesnog oštećenja. Vještak će ocijeniti postoji li kod osobe tjelesno oštećenje prema članku 2. Zakona o listi tjelesnih oštećenja.
Dobivanjem rješenja o tjelesnom oštećenju stječu se uvjeti za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje drugih prava.
Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja(„Narodne novine“ br. 85/14.), koji stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine, a u primjeni bi trebao biti godinu dana kasnije, kada će se ukinuti sadašnja tijela vještačenja u svrhu utvrđivanja invaliditeta i osnovati samo jedno jedinstveno tijelo, s mjesno nadležnim uredima. Zakonom se ustrojava jedinstveno tijelo vještačenja, definira pojam vještačenja, djelokrug i područja za koja se provodi vještačenje.
Jedinstveno tijelo vještačenja djelovat će kao ustrojstvena jedinica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, metodologija će sadržavati jedinstvenu listu oštećenja, a posebnom uredbom odredit će je Vlada.
Vještačit će se nove osobe koje se obrate s određenim zahtjevom, no ako netko od postojećih korisnika koji već ostvaruju određeno pravo ima stari nalaz i mišljenje, te smatra da je zakinut ili mu je neko pravo uskraćeno, može tražiti novo vještačenje i dobiti novi nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja.
Novim sustavom neće se izjednačavati naknade kako se to u javnosti već dugo očekuje, izjednačit će se zapravo utvrđivanje invaliditeta, oštećenja i preostale radne sposobnosti, kako se više ne bi moglo dogoditi da se u različitim sustavima osoba s invaliditetom različito definira.

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site