Dobrodošli na stranicu Hrvatskog saveza slijepih

Rad Saveza je sufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru Sporazuma o Razvojnoj suradnji u području Centara znanja za društveni razvoj u RH

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI HRVATSKOG SAVEZA SLIJEPIH I HRVATSKIH ŽELJEZNICA PUTNIČKI PRIJEVOZ- OBAVIJEST

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji između Hrvatskog saveza slijepih i HŽ putničkog prijevoza i za sljedeće razdoblje, od godinu dana, potpisan je drugi Dodatak postojećem Ugovoru kojim je i dalje dogovorena komercijalna povlastica u iznosu od 50% za slijepu osobu i videću pratnju u svim redovnim vlakovima unutarnjeg prometa.

Drugi je Dodatak postojećem Ugovoru potpisan na godinu dana s mogućnošću daljnjeg produženja istog, obzirom da je od početka primjene ugovora 01.11.2017. godine pa do danas kontinuirano ostvareno povećanje broja korisnika slijepih osoba (u 2017. godini 1.939 putovanja; u 2018. godini 2735 putovanja; do kraja listopada 2019. godine 2632 putovanja). Evidentno je da slijepe osobe prepoznaju pogodnost koju imaju ugovorom i sve više koriste predmetnu uslugu.

Prema uputi HŽPP-a, ovim putem Vam skrećemo pažnju na odredbu koja određuje da, stupanjem novog drugog Dodatka Ugovoru na snagu, profili „Hrvatski savez slijepih“ kupljeni za vrijeme prijašnjeg Ugovora prestaju važiti 31. listopada 2019. godine bez obzira kada su kupljeni. Sukladno tome, svi korisnici pametne kartice od 1. 11. 2019. obvezni su kupiti novi profil koji će vrijediti do 31. 10. 2020. Pametna kartica vrijedi 5 godina i njezina izrada je besplatna.

**********************************************************************************************************************************************************

U utorak, 15. listopada tradicionalno je obilježen Međunarodni dan bijelog štapa. Ovogodišnje cjelodnevno događanje obuhvatilo je područje digitalne pristupačnosti, konferenciju mladih s oštećenjem vida, panel raspravu o životu slijepih osoba u suvremenom svijetu te javnu tribinu s temom slijepih u prometu.

Zahvaljujemo svim članovima, suradnicima, prijateljima i svim zainteresiranim građanima koji su se pridružili obilježavanju ovog važnog datuma, osobito onima koji su dali aktivan doprinos provedbi programa obilježavanja. Također zahvaljujemo svim dužnosnicima i predstavnicima medija koji su dali podršku nastojanjima da slijepe osobe budu ravnopravan dio zajednice u kojoj žive.    

**********************************************************************************************************************************************************

                                                         OBAVIJEST O ČASOPISU "RIJEČ SLIJEPIH"

Poštovani pretplatnici i suradnici,

kao novoizabrani urednik časopisa "Riječ slijepih", osjećam potrebu i dužnost da vas izvijestim o određenim promjenama i o viziji za poboljšanje kvalitete sadržaja, koja proizlazi iz razrađenog koncepta na temelju kojeg sam dobio povjerenje Upravnog odbora Hrvatskog saveza slijepih.

Časopis "Riječ slijepih" i dalje će izlaziti dvomjesečno, u svim pristupačnim formatima:zvučnom, tekstualnom elektroničkom i na brajici, a cijene pretplata ostaju iste: 50 kuna za zvučno te 40 kuna za elektroničko i brajično izdanje. Svoje članke, ideje i prijedloge od sada možete slati na e-mail adresu uredništva: rijec@savez-slijepih.hr.

Molim da svoje članke pošaljete najkasnije tjedan dana prije početka mjeseca u kojem izlazi novi broj, a ti mjeseci su: siječanj, ožujak, svibanj, srpanj, rujan i studeni.  Želja mi je, da zajedno s vama, časopis "Riječ slijepih" učinim izvorom pozitivnih stvari iz života naše populacije, ali isto tako i poveznicom koja će nas u ugodnom tonu predstavljati vanjskom svijetu koji nas okružuje.

Čvrsto vjerujem da to možemo učiniti pisanjem kvalitetnih članaka, rada na svom osobnom razvoju i uključivanjem u aktivniji način življenja, putem kojeg ćemo dobiti entuzijazam i želju da kroz društvene, kulturne i sportske događaje informiramo i promičemo sve ono dobro u našim životima.

Više detalja o idejama iz koncepta za poboljšanje i razvoj časopisa, moći ćete dobiti u broju za svibanj/lipanj, koji će izaći početkom mjeseca srpnja.

A do tada, želim vam puno uspjeha u vašem novinarskom radu.

Srdačan pozdrav!

Darijo Anušić

**********************************************************************************************************************************************************

                              OBAVIJEST - HŽPP povlastica za neograničen broj putovanja vlakom 

Hrvatski savez slijepih i Hrvatske željeznice d. o. o. 3. listopada 2018. godine obnovili su Ugovor o poslovnoj suradnji, kojim je prošle godine dogovorena komercijalna povlastica u iznosu od 50 % za slijepu osobu i videću pratnju za neograničen broj putovanja u svim redovima vlakova unutarnjeg prometa.

Prema uputi HŽPP-a, ovim putem Vam skrećemo pažnju na odredbu koja određuje da, stupanjem novog Ugovora na snagu, profili „Hrvatski savez slijepih" kupljeni za vrijeme prijašnjeg Ugovora prestaju važiti 31. listopada 2018. godine bez obzira kada su kupljeni (primjerice, bilo to 5. 11. 2017. ili 25. 9. 2018.).

Sukladno tome, svi korisnici koji žele koristiti pametnu karticu od 1. 11. 2018. obvezni su kupiti novi profil koji će vrijediti do 31. 10. 2019. Pametna kartica vrijedi 5 godina i njezina izrada je besplatna.

Napominjemo da svi profili kupljeni u razdoblju od 1.11. 2018. do 31. 10. 2019., bez obzira na datum kupnje prestaju vrijediti 31.10.2019. Stoga preporučujemo svim članovima da svoje profile kupe i obnove odmah nakon 01.11.2018. godine.

*******************************************************************************************************************************************************

Podsjećamo sve članove Hrvatskog saveza slijepih na suradnju s Eko taxijem kojom osobe s oštećenjem vida ostvaruju 10% popusta na vožnju Eko taxijem.

*******************************************************************************************************************************************************  

                                                IZMJENE ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Veseli nas obavijestiti da je s početkom godine na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi koji donosi male, ali pozitivne pomake u borbi za prava osoba s invaliditetom. Pročišćeni tekst zakona dostupan je na sljedećoj poveznici: https://zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi , a najvažnije promjene za naše članove odnose se na:

• Povećanje iznosa osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu

Prema članku 55. Zakona o socijalnoj skrbi osobna invalidnina za osobu koja nema prihod sada iznosi 300% osnovice, odnosno 1.500,00 kuna. Prema članku 59. Zakona o socijalnoj skrbi doplatak za pomoć i njegu u punom opsegu iznosi 120% osnovice, odnosno 600,00 kuna, dok u smanjenom opsegu iznosi 84% osnovice, odnosno 420,00 kuna.

Ove odredbe stupaju na snagu od 1. travanja 2018. godine, no svi zahtjevi podneseni prije navedenog datuma rješavati će se po odredbama novog Zakona.

• Prilikom priznavanja prava na osobnu invalidninu u prihode se ne uračunava plaća i autorski honorar

Prema članku 55. stavku 3. Zakona u prihod se ne uračunava plaća, autorski honorar, zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja koja je ostvarena na temelju ovoga Zakona, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža, novčana sredstva korisnika zajamčene minimalne naknade koji sudjeluje u radovima za opće dobro iz članka 39. stavka 3. ovoga zakona ostvarena po osnovi zaposlenja u javnom radu, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima, stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje i doplatak za djecu.

Sukladno izmjenama, pozivamo sve članove koji po odredbama novog Zakona zadovoljavaju uvjete, da podnesu zahtjev za ostvarivanjem prava na osobnu invalidninu.

**********************************************************************************************************************************************************

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI HRVATSKOG SAVEZA SLIJEPIH I HRVATSKIH ŽELJEZNICA PUTNIČKI PRIJEVOZ

Poštovani Članovi/Udruge Članice,

obavještavamo Vas da je temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji između Hrvatskog saveza slijepih i Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza dogovorena komercijalna povlastica u iznosu od 50%  za slijepu osobu i videću pratnju u svim redovnim vlakovima unutarnjeg prometa.

Ugovor je potpisan na godinu dana s mogućnošću produženja istog, a operacionalizacija i podrška za ostvarenje dogovarat će se u suradnji s temeljnim udrugama Članicama.

Popust članovi mogu ostvariti izradom pametne kartice s profilom ''Hrvatski savez slijepih''. Pametna kartica vrijedi  5 godina i njezina izrada je besplatna, dok se svake godine po cijeni od 50,00 kn na putničkim blagajnama HŽPP-a plaća profil „Hrvatski savez slijepih" na temelju kojeg se ostvaruje popust od 50% za kupnju prijevoznih karata za slijepu osobu i videćeg pratitelja. Osnova za kupnju profila na pametnoj kartici je predočenje članske iskaznice Hrvatskog saveza slijepih odnosno temeljne udruge Članice.

Potrebna dokumentacija:
- Popunjeni Zahtjev za izradu pametne kartice
  Zahtjev se može preuzeti na mrežnim stranicama HŽ Putničkog prijevoza 
  (http://www.hzpp.hr/pametne-kartice?m=8085&mp=346) ili na putničkim blagajnama (Zahtjev 
  će biti dostupan od 1. studenog 2017. godine);
- 1 fotografija;
- Članska iskaznica Hrvatskog saveza slijepih;
- Osobna iskaznica ili drugi važeći osobni dokument

Popunjeni zahtjev i fotografija predaju se na blagajni uz predočenje članske iskaznice i osobnog dokumenta. U roku od 7 dana na istoj blagajni se preuzima pametna kartica.

Pametna kartica ispostavlja se na ime i prezime putnika na rok od pet godina, a profil ''Hrvatski savez slijepih'' vrijedi godinu dana od 1. studenog 2017. do 31. listopada 2018. Cijena profila je 50,00 kn.

NAPOMENA:
Nova komercijalna povlastica u iznosu od 50%  za slijepu osobu i videću pratnju za neograničen broj putovanja u svim redovnim vlakovima unutarnjeg prometa ne isključuje mogućnost daljnjeg korištenja povlastica ostvarenih putem Putničkih objava.

Sva dodatna pitanja i nejasnoće vezane uz ostvarenje prava na komercijalnu povlasticu od 50 %  možete upitati na broj telefona: 01 4812 501 i e-mail: hrvatski@savez-slijepih.hr.

V.d. Izvršne direktorice:
Andreja Veljača, dipl. iur

************************************************************************************************************************************************************  

                                      BLINDSHELL - jeftin i jednostavan pametni telefon za osobe s oštećenjem vida

Nitko više ne sumnja da su pametni telefoni dio svakodnevnog života u današnjem vremenu. Tehnologija nemilosrdno napreduje i često stječemo dojam da osobe s oštećenjem vida jednako gube kao što i dobivaju na području tehnologije ovako ubrzanim razvojem. Ovo posebno primjećuju osobe starije životne dobi kojima su i mobiteli koje danas smatramo „muzejskim" primjercima već bili „svemirska" tehnologija. S druge strane, svi bi nekako željeli biti dostupni i komunicirati sa svojim prijateljima, rođacima, poznanicima. Također se od mlađih čuje kako s mobitelom mogu ovo ili ono, posebno kada je u pitanju pomoć u kući pri obavljanju nekih svakodnevnih aktivnosti.

BlindShell mobilni telefon je posebno osmišljen telefon za osobe s oštećenjem vida. Iako koristi ekran na dodir kao i svi drugi pametni telefoni danas. Ekran na dodir se koristi isključivo kao sredstvo upravljanja funkcijama telefona ali ne korištenjem grafičkih oznaka i ikonica nego jednostavnim izbornicima s velikim, dobro čitljivim tekstom. Također, u telefonu je već ugrađena hrvatska govorna sinteza s glasom Lane.

Upravljanje se vrši pomoću samo 4 naredbe koje se izvode s četiri vrste dodira prstima. Dugi i kratki dodir jednim i dugi i kratki dodir s dva prsta.

Kada se telefon uključi prikazan je glavni izbornik s osnovnim funkcijama, poruke, pozivi, postavke, informacije, više aplikacija i slično. S  ove četiri osnovne komande moguće je koristiti kompletan telefon sa svim njegovim funkcijama i mogućnostima.

Druge mogućnosti ovog telefona niti malo ne zaostaju za mogućnostima drugih pametnih telefona. Na raspolaganju su mogućnosti elektroničke pošte, slušanja Internet i zemaljskog radija, slanje i primanje poruka, svirači glazbe i čitači zvučnih knjiga i slično.

Kako je ovaj telefon isključivo namijenjen osobama s oštećenjem vida tu su i aplikacije pomagala za slijepe i slabovidne, prepoznavači boja, teksta i novčanica, senzor osvjetljenja i povećalo. Za slabovidne tu je i mogućnost prilagodbe prikaza teksta na ekranu s raznim kombinacijama boja podloge i teksta.

Što se unosa teksta za poruke, imenik ili bilo što drugo tiče, BlindShell koristi koncept tipkovnice koja je poznata korisnicima starijih telefona. Slova abecede su raspoređena po brojevima telefonske tipkovnice.

Kolikogod se tehnologija ekrana na dodir činila nepristupačno, slobodno možemo reći da je kod BlindShell telefona funkcionalnost svedena na razumljivu i prihvatljivu razinu te da će pomoći ljudima koji zaziru od ove tehnologije da je se ne boje i počnu je koristiti. U tu smo svrhu osigurali  upute za korištenje na hrvatskom jeziku.

Ovaj telefon će biti dostupan u ekonomatu Hrvatskog saveza slijepih po cijeni koju možete saznati na upit u ekonomatu na broj 01 4812 503 ili na email mladen.menicanin@savez-slijepih.hr.

Za tehnička pitanja i pomoć pri korištenju obratite se na 01 4811 233 Tomislavu Juzbašiću. Tu je i adresa elektroničke pošte tomislav.juzbasic@savez-slijepih.hr

Tomislav Juzbašić

********************************************************************************************************************************************************                                                          NOVI REPRODUKTOR I SNIMAČ EVO E10

Poštovani članovi, kao što smo najavili, novi Daisy digitalni snimač i reproduktor Evo E10 od 21.08.2017. dostupan je u ponudi ekonomata. Riječ je o novom proizvodu na tržištu koji se karakteristikama i dizajnom ponešto razlikuje od Plextalk PTP1 uređaja.

Za razliku od PTP1, koji koristi samo SD karticu, uređaj Evo E10 ima i vlastitu ugrađenu unutrašnju memoriju od 8 GB. Prednost Evo E10 u odnosu na Plextalk PTP1 jest i što se po prvi puta za ovakve potrebe koristi kvalitetan glas na hrvatskom jeziku za izgovor svih naredbi uređaja, ali i za čitanje digitalnih formata teksta kao što su dokumenti u doc, docx, pdf, html i drugih formata. Glas koji se koristi je Lana te, iako ima neke nedostatke, nadmašuje trenutno dostupne inačice i s vremenom će se poboljšati.

Ugrađeni FM radio prijamnik je također nešto što će razveseliti mnoge, jer je radio bitan dio svakodnevice mnogima od nas. Vjerujemo da će i bolji zvučnik, uz dvije navedene značajke, biti dovoljan razlog za nabavku ovog uređaja.

Neke od dodatnih funkcija koje uređaj ima, a mogle bi Vam biti zanimljive su: kalendar, sat, alarm, štoperica - tajmer, podsjetnik, kompas i kalkulator.

Svi kupci Evo E10 uređaja na poklon dobivaju SD karticu od 8 GB.

Uz reproduktor dolaze upute na hrvatskom jeziku, a za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju na broju telefona ekonomata 01/ 4812 503 i e-mail adresi: tomislav.juzbasic@savez-slijepih.hr

Fotografije

  • Predsjednik Hrvatskog saveza slijepih Vojin Perić
  • Upravni odbor (s lijeva na desno: Marija Ciglar, Davor Janjušević, Danko Tomanić, Vojin Perić, Kruno Drenski, Zlatko Kuftić)
  • Upravni odbor i izvršna direktorica Andreja Veljača
  • Skupština Hrvatskog saveza slijepih
  • Skupština Hrvatskog saveza slijepih
  • Nagrada za životno djelo - Ivica Robić
  • Konferencija_publika 2
for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site