Hrvatska brajica

U ekonomatu Hrvatskog saveza slijepih možete kupiti knjige:

- Osnove hrvatske brajice (cijena 10,00 kuna)

- Brajična glazbena notacija (cijena 45,00 kuna)

Za pregledavanje naših virtualnih knjiga, molimo, uvjerite se da su Adobe Flash dodaci za vaše internet pretraživače instalirani i nadograđeni na najnovije verzije. Ako ih nemate, ove dodatke možete skinuti  sa:

http://get.adobe.com/flashplayer/

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site