NATJEČAJI

Na temelju članka 29. Statuta Hrvatskog saveza slijepih, sukladno zaključku sa sjednice Upravnog odbora od 19. prosinca 2019. godine, Hrvatski savez slijepih raspisuje

NATJEČAJ
za vanjskog suradnika - urednika časopisa „Riječ slijepih"

Uvjeti:
- SSS
- Najmanje 1 godina radnog iskustva
- Poznavanje problematike slijepih
- Poznavanje organizacije rada urednika

Prednost:
- VSS
- Iskustvo uredničkih ili srodnih poslova

Uz Molbu kandidat mora priložiti:
- Životopis
- Presliku Domovnice
- Presliku dokaza o stručnoj spremi
- Koncept Časopisa sukladno predloženim rubrikama koje su sastavni dio Natječaja

Poželjno je priložiti i nove ideje sukladno idejnim prijedlozima Hrvatskog saveza slijepih.

Časopis „Riječ slijepih" je konceptualno definiran kao časopis koji će pratiti dnevne aktualnosti iz perspektive slijepih osoba. Svakako treba proučiti predloženi koncept odnosno rubrike koje predlaže izdavač te na temelju navedenog priložiti elaborirani prijedlog koncepta.

Predložene rubrike su sljedeće (za svaku ponuđeno više mogućih naslova):

1. " Od-do" ili "Pogled unatrag" ili "Retro"
2. "Besvjetlo svijeta" ili "Kako vidim ono što ne vidim?"
3. "Ogledalo" ili "Kako nas drugi vide" ili "Lice i naličje"
4. "E nećeš tako" ili "Medvjeđa usluga" ili "Naprosto krivo"
5. "Točka, točka, točkica" ili "Od 1 do 6" ili "Točke koje život znače"
6. "Pjesnička sloboda" ili "Rekreacija duha preko prsta i uha"
7. "Ja to radim ovako" ili "Kako lakše i jednostavnije" ili "Kad se spretne ruke slože"
8. "Voliš me, volim te, volimo se", ili "Ljubav na prvi", ili "Magična boja ljubavi"
9. "Za-vidim ti na sljepoći" ili "Pomozi mi da padnem" ili "Po čemu se dan poznaje"
10. "Život je lijep, kad si slijep" ili "Ko' prstom u" ili "Stvarno su mrak"

Urednički posao obuhvaća: kontaktiranje izdavača i potencijalnih autora tekstova, istraživanje i predlaganje zanimljivih tema, uređivanje, lekturu i slaganje tekstova logičnim slijedom, pripremu tekstova za snimanje zvučnih zapisa, obrađivanje tekstova u audio formatu, kontaktiranje nakladnika za tisak na brajici. Također, nije isključena mogućnost pisanja pojedinih tekstova, što je angažman izvan uredničkog honorara.

Molbe s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta dostaviti najkasnije do 20. siječnja 2020. na adresu Hrvatskog saveza slijepih, Zagreb, Draškovićeva 80/I.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon konačne Odluke nadležnog tijela.

Predsjednik:

Vojin Perić

 

Zagreb, 10. siječnja 2020.

Urbroj: 01-14/2020-1-AV

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site