O Savezu

Kao nacionalna udruga, Hrvatski savez slijepih je članica Europske unije slijepih (EBU) i Svjetske unije slijepih (WBU).

Članice Saveza su 27 lokalnih, županijskih, odnosno gradskih udruga slijepih koje svojim područjem djelovanja pokrivaju cjelokupni teritorij Republike Hrvatske, a u koje se slijepi građani neposredno učlanjuju.

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site