Premantura

HOSTEL ERKS PREMANTURA

RUNKE 17, PREMANTURA
tel: 052/ 57 50 81 (u vrijeme sezone)
e mail: Premantura@savez-slijepih.hr

Hrvatski savez slijepih ima u vlasništvu objekt u kojemu se s punim pansionom može smjestiti 70 osoba. Objekt je dan u najam tvrtki Tiflotehna d.o.o. koja je radi obavljanja turističke djelatnosti pokrenula postupak kategorizacije objekta. Rješenjem Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, služba za gospodarstvo Ur.broj: 2163-03-02/1-15-3 od 22. travnja 2015. utvrđeno je da objekt ispunjava minimalne uvjete propisane za vrstu "Hostel". Sukladno ovom riješenju turističke usluge pružati će se u okviru službenog naziva HOSTEL ERKS PREMANTURA kao dio poslovanja Tiflotehne d.o.o. 

S obzirom da je objekt zajedno s okolišem prilagođen samostalnom korištenju slijepih osoba i osoba s drugom vrstom invaliditeta, Hrvatski savez slijeph će usluge Hostela ERKS PREMANTURA nastojati koristiti za provođenje aktivnosti edukacije i rehabilitacije svojih članova kako bi s obzirom na uvjete u provođenju aktivnosti postigli i najbolje rezultate. Hostel raspolaže s 26 dvokrevetnih ili trokrevetnih soba s kupaonicom. Ima i restoran s kuhinjom, polivalentnu dvoranu, kafe bar s terasom i uređeni prostor oko objekta sa šetnicom, klupama i dječjim spravama, sve u zelenilu. Također postoji i vlastito parkiralište. U blizini se nalazi prilagođena plaža za osobe s invaliditetom koja je u koncesiji Hrvatskog saveza slijepih. Savez za svoje potrebe koristi i 3 sobe na adresi Runke 15, Premantura. Rad hostela je fleksibilno organiziran te je moguće njegovo korištenje tijekom cijele godine pod uvjetima koje utvrđuje Tiflotehna d.o.o. Zainteresirani korisnici objekta mogu u slobodno vrijeme koristiti traku za trčanje, sobni-bicikl, pikado za slijepe, društvene igre.

Podkategorije

Fotografije

 • OBJEKT PROČELJE
 • PRILAZ OBJEKT
 • ULAZ U KAMP
 • TERASA KAMPA
 • Soba u ERKS Premanturi
 • Kupaonica u sklopu soba 2
 • Kupaonica u sklopu soba
 • RECEPCIJA
 • PREDVORJE
 • KAFE BAR
 • BAR
 • RESTORAN
 • RESTORAN 2
 • KONGRESNA DVORANA SA OPREMOM
 • KONGRESNA DVORANA
 • DVORIŠTE PREMANTURE
 • DVORIŠTE OBJEKTA
 • RTL donator obnove dječjeg parka u Premanturi
 • Dječji park u Premanturi vrtuljak
 • Dječji park u Premanturi penjalica žirafa
 • Dječji park u Premanturi taktilna brojalica
 • Dječji park u Premanturi ljuljačka i tobogan
 • Dječji park u Premanturi mostić Luna
 • dječje igralište u Premanturi
 • OZNAKA DVORANE NA CRNOM TISKU I BRAJICI
 • OZNAKE SOBE NA CRNOM TISKU I BRAJICI
 • STEPENICE I RUKOHVAT
 • Hodnik u prizemlju objekta
 • TAKTILNE OZNAKE ZA KRETANJE PO OBJEKTU-TOČKE ISPRED STEPENICA
 • TAKTILNE OZNAKE ZA KRETANJE PO OBJEKTU- TOČKASTO KRIŽANJE
 • kamenjak u dvorištu depadanse
 • šetnica po parku
 • ulaz u dvorište glavnog objekta sa stražnje strane
 • razonoda za djecu u depadansi
 • Prolaz do depadanse
 • pogled iz depadanse na glavni objekt
 • miris mediterana 2
 • mirisi mediterana 1
 • Kutak za odmor u depadansi
 • kuglana za slijepe
for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site