Programi

Programi su projekti koji nemaju definiran kraj izvođenja projektnih aktivnosti. U sklopu svakog programa obavljaju se redovne aktivnosti Saveza. Izvođenje programskih aktivnosti smatraju se najvažnijim i osnovnim zadaćama Saveza.

Ciljevi pojedinih programa su:

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site